Výukové pracoviště praktického lékařství 2. LF UK

Zaměření pracoviště:
 
Praktické lékařství se zaměřuje v preklinické fázi studia na výuku mezilidské komunikace, která probíhá na seminářích, video-seminářích, při nácviku jednání s hendikepovaným pacientem a při návštěvách posluchačů v rodině chronicky nemocného. Cílem studia je poznání člověka s jeho psychosociálním zázemím před poznáním nemoci v období klinické výuky.
Týden v ordinaci praktického lékaře je pro posluchače na úrovni klinického studia individuální výukou v terénní praxi v ordinacích i návštěvní službě, s možností porovnat vlastní teoretické znalosti s rozdílnými nároky primární péče.
 
Historie
Výuka praktického lékařství na 2. LF UK byla zahájena volitelně povinným týdenním výukovým blokem pro posluchače 5. ročníku v r. 1993. Inspirováno zahraničními příklady (Londýn, Leicester, Den Haag, Birmingham), zahájilo výukové pracoviště praktického lékařství v r. 1996 povinnou výuku pro posluchače I. a II. ročníku. Školním rokem2001/2002 došlo k dalšímu rozšíření výuky formou povinného týdenního výukového bloku pro 5. ročník.