Studijní obor: Všeobecné lékařství

V magisterském studijním programu Všeobecné lékařství zajišťuje Ústav lékařské etiky a humanitních základů medicíny 2. LF UK výuku v předmětech:

Humanitní základy lékařství
Lékařská psychologie

Volitelné předměty:
Psychosomatika v praxi
Úvod do kyberpsychologie

 

Obsahové zaměření výuky, doporučená literatura, podmínky pro ukončení předmětů a okruhy otázek ke zkoušce jsou uvedeny pod jednotlivými odkazy.

Vydáno: 11. 1. 2018 / Upraveno: 2. 10. 2018 / Odpovědná osoba: Administrátor