Veřejnost a média

0

Plán seminářů na letní semestr 2018/2019

Ústav anatomie hledá zájemce o doktorské (Ph.D.) studium
0

Téma: Změny ve struktuře a v inhibičním systému hippokampu a parahipokampálních oblastí u mladých zvířat po status epilepticus (školitel prof. MUDr. Rastislav Druga, DrSc.)

0

Plán seminářů Dětské psychiatrické kliniky 2. LF UK a FN Motol

0

Klinické semináře na Klinice dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol

0

Neměli jste možnost podívat se 12. ledna osobně do Motola? Podívejte se na videozáznam a fotogalerii, které přinášíme jako první část ohlédnutí za letošním dnem otevřených dveří.

0

Seznamte se s podrobnostmi na našem webu a ve Studijním informačním systému. Přihlašujte se do 30. dubna 2019.

0

Klinické semináře na Klinice zobrazovacích metod 2. LF UK a FN Motol

0

Michaela Benešová, studentka 6. ročníku Všeobecného lékařství, strávila letní stáž v Itibu v Keni. Píše esej a posílá fotografie.

0

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

0

2. lékařská fakulta UK přijme pracovníka/ci pro Oddělení pro vědu a výzkum.

0

Podle žebříčku U.S. News Best Global Universities Ranking 2018 je nejlepší univerzitou v České republice Univerzita Karlova, a to na 196. místě z 1250 hodnocených univerzit; v Evropě je 85.