Kurzy v rámci projektů OP VVV

Nabídka kurzů v rámci projektů Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)

CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002362: Zvýšení kvality vzdělávání na UK a jeho relevance pro potřeby trhu práce

Vydáno: 24. 10. 2017 / Poslední aktualizace: 18. 9. 2019 / Odpovědná osoba: Mgr. Lucie Týfová