Podmínky pro udělení zápočtu

Podmínky pro udělení zápočtu za akademický rok 2020/2021

Nové podmínky platné od 9. listopadu 2020 do odvolání:

Podmínky pro získání zápočtu za zimní semestr jsou následující:


2. LF, 1. ročník, všeobecné lékařství – povinný předmět „Tělesná výchova 1“

 • absolvovat přednášku fitness + fyzický test (proběhne v jarních měsících) + běh 5× 5 km *. Informace k fyzickému testu zašleme elektronicky do 5. 11. 2020.

Všichni studenti si budou plnit v zimním semestru výukový blok FITNESS.

 • absolvovat přednášku plavání + plavecký test (proběhne v jarních měsících)
 • absolvovat přednášku sportovní hry + účast na turnaji prvních ročníků (proběhne v jarních měsících)

* běh bude zaznamenán pomocí aplikace STRAVA.com, podrobné informace níže.


2. LF, 2. a 3. ročník, všeobecné lékařství – povinný předmět „Tělesná výchova 2, 3“
2. LF, 3. ročník,  fyzioterapie – povinný předmět „Tělesná výchova 2“
2. LF, volitelné předměty TV
3. LF, volitelné předměty „Tělesná výchova 1, 2, 3, 4, 5, 6“

Zápočet za zimní semestr si můžete splnit jedním z následujících způsobů:

 • běh (chůze) minimálně 8× 10 km (celkem 80 km)*
 • cyklistika minimálně 8× 20 km (celkem 160 km)*
 • splnění fyzického testu (testovací baterie) – proběhne v jarních měsících. Instruktážní video bude zveřejněno do 9. 11. 2020.

* běh a cyklistika bude zaznamenávána pomocí aplikace STRAVA.com – podrobnosti níže, možnost kombinovat běh a cyklistiku (např. 3× běh + 5× cyklistika).


2. LF a 3. LF volitelné kurzy

Studenti zapsaní v SIS budou seznámeni s konkrétními požadavky na splnění mailem od garanta předmětu.


2. LF fyzioterapie: „Pohybové aktivity v primární prevenci“ a „Pohybové aktivity v sekundární prevenci“

Požadavky na zápočet stanoví garant předmětu a seznámí studenty mailem a videokonferencí.

Původní podmínky: budou platit po ukončení vládních omezení.

Zápočet za povinné i volitelné předměty a kurzy je udělován za aktivní účast na výuce v rozsahu minimálně 80% dle podmínek uvedených pro daný předmět v SIS.
Podmínky jsou shodné pro studenty 2. i 3. LF.

Minimální počet prezencí nutný k udělení zápočtu:

 • volitelné předměty 12 prezencí 
 • povinné předměty 24 prezencí
 • volitelné kurzy dle podmínek v SIS

Vaše prezence si můžete zkontrolovat na konci semestru zde.

 

Podmínky udělení zápočtu za letní a zimní sportovní kurzy

 • Zápočet za zimní nebo letní sportovní kurz (povinný nebo volitelný předmět) bude udělen studentům, kteří splnili podmínky pro daný kurz uvedené v SIS.
 • Studenti 2. LF obor Všeobecné lékařství mají povinnost absolvovat 1 sportovní kurz (zimní nebo letní) během prvních dvou let studia.
 • Studenti 2. LF obor Fyzioterapie mají povinnost absolvovat v 1. ročníku zimní a v 2. ročníku letní sportovní kurz.
 • Aktivní účast v předepsaném rozsahu na jednom týdenním (typ A) nebo dvou víkendových (typ B) kurzech.

Vaši účast na kurzech si můžete zkontrolovat na konci semestru zde.

 


Podmínky k udělení zápočtů za akademický rok 2019/2020

 

Studenti 2. LF UK

 • pokud máte splněné podmínky k udělení zápočtu, budou vám v průběhu června zapsány do SISu, poté obdržíte zápis do indexu na studijním oddělení 2. LF UK
 • pokud vám chybí do 10 % ke splnění podmínek k udělení zápočtu, budou vám v průběhu června zapsány do SISu, nejpozději do 11. 9. 2020
 • pokud vám chybí 10 % a více ke splnění podmínek k udělení zápočtu, jsou možnosti ke splnění následující:
 1. aktivní fyzická účast ve výuce, která probíhá dle aktuálního rozvrhu na našich webových stránkách, který se průběžně mění dle opatření rektora UK a MZ ČR a dalších.
 2. distanční forma účasti v soutěži, která bude zveřejněna v nejbližších dnech na našich webových stránkách, kdy si dle svých možností vyberete běh (chůzi) nebo cyklistiku a pro udělení zápočtu je třeba v soutěži splnit dle výběru minimálně toto:
 • běh 5 × 5 km  nebo 
 • cyklistika 5 × 20 km 
 • po splnění kontaktujte vašeho vyučujícího TV pro zapsání zápočtu do SIS

Vaše prezence si můžete zkontrolovat zde.

předmět nutný počet prezencí pro získání zápočtu pokud nemám ?
povinné předměty 2.LF – tělená výchova  20 účast na výuce / soutěž
volitelné předměty 2.LF – tělesná výchova 10 účast na výuce / soutěž
kurzy a ostaní volitelné předměty  dle dohody s vyučujícím  

 Podmínky k účasti v soutěži budou zveřejněny na našich webových stránkách.

 Po splnění podmínek vám bude zapsán zápočet za předmět do SIS a poté obdržíte zápis do indexu na studijním oddělení 2. LF UK


Studenti 3. LF UK  tělesná výchova

 • pokud máte splněné podmínky k udělení zápočtu, budou vám v průběhu června zapsány do SIS, nejpozději do 30. 6. 2020 (minimální počet prezencí 12)
 • pokud vám chybí do 10 % ke splnění podmínek k udělení zápočtu, budou vám v průběhu června zapsány do SIS, nejpozději do 11. 9. 2020 (minimální počet prezencí 10)
 • pokud vám chybí 10 % a více ke splnění podmínek k udělení zápočtu, jsou možnosti ke splnění následující:
 1. aktivní fyzická účast ve výuce, která probíhá dle aktuálního rozvrhu na našich webových stránkách, který se průběžně mění dle opatření rektora UK  a MZ ČR a dalších.
 2. distanční forma účasti v soutěži, která bude zveřejněna v nejbližších dnech na našich webových stránkách, kdy si dle svých možností běh (chůzi) nebo cyklistiku a pro udělení zápočtu je třeba v soutěži splnit dle výběru minimálně toto:
 • běh 5 × 5 km 
 • cyklistika 5 × 20 km 

Vaše prezence si můžete zkontrolovat zde.

 Podmínky k účasti soutěži budou zveřejněny  na našich webových stránkách do konce května.

 Po splnění podmínek vám bude zapsán VP do SISu.

Počet prezencí nutných k získání zápočtu:

Pro povinný předmět TV 2, 3 na 2. LF činí minimální počet prezencí 22 za akademický rok (tj. 11 zimní + 11 letní semestr).
 
Pro volitelné předměty 2. i 3. LF je minimální počet prezencí 12 za akademický rok. Pokud není stanoveno jinak v SIS.
 

Studenti 3.LF – kurzy

Podmínky pro splnění zápočtů za volitelné kurzy si stanoví každý vyučující individuálně.


Podmínky udělení zápočtu za letní a zimní sportovní kurzy

 • Zápočet za zimní nebo letní sportovní kurz (povinný nebo volitelný předmět) bude udělen studentům, kteří splnili podmínky pro daný kurz uvedené v SIS.
 • Studenti 2. LF obor Všeobecné lékařství mají povinnost absolvovat 1 sportovní kurz (zimní nebo letní) během prvních dvou let studia.
 • Studenti 2. LF obor Fyzioterapie mají povinnost absolvovat v 1. ročníku zimní a v 2. ročníku letní sportovní kurz.
 • Aktivní účast v předepsaném rozsahu na jednom týdenním (typ A) nebo dvou víkendových (typ B) kurzech.
 • Podmínky pro splnění sportovních kurzů se nemění.
Vydáno: 1. 8. 2014 / Poslední aktualizace: 25. 5. 2020 / Odpovědná osoba: Mgr. Petr Klein