VSK Medik Praha

VSK Medik Praha

Vzhledem k epidemiologickému vývoji v ČR a novým nařízením jsme nuceni zrušit i volnočasové sportovní aktivity.

Nabízené sportovní vyžití nebude až do odvolání probíhat.

 

Volnočasové sportovní aktivity zajišťované v době omezení VSK Medik.

Aktivity probíhají za dodržení všech platných hygienických opatření.

Týden 12.–16. 10. 2020

úterý 15.00 15.45 kondiční trénink PAPP SCUK Hostivař
úterý 16.00 17.30 atletika – kondiční trénink SCUK Hostivař
úterý 14.00 15.30 kruhový trénink SCUK Hostivař
úterý 15.00 16.30 kondiční trénink Ladronka
středa 13.00 14.30 golf Hodkovičky
středa 14.00 15.00 Nordic walking SCUK Hostivař
čtvrtek 16.00 17.30 kruhový trénink SCUK Hostivař
čtvrtek 14.30 16.00 Nordic walking SCUK Hostivař
čtvrtek 15.00 16.00 kondiční běh Ladronka

Z důvodu dopržení maximálníchpočtů je nutno se na lekce přihlásit.

 

VSK Medik


Celým názvem Vysokoškolský sportovní klub Medik Praha, z. s., je zájmové sdružení studentů, zaměstnanců a přátel 2. a 3. lékařské fakulty.
Hlavní náplní tohoto klubu je organizace sportovních akcí mimo výuku. Většinou jde o různé formy tréninků, případně sportovně zaměřených kurzů, ať už se jedná o akce víkendové nebo týdenní. Organizujeme jak letní (vodácké , cyklistické, lezecké, aj.), tak zimní kurzy (běžecké, sjezdové , snowboardové, skialpinistické).
VSK Medik úzce spolupracuje s Ústavem tělesné výchovy 2. lékařské fakulty a v této součinnosti i zabezpečuje přípravu či soustředění závodních sportovních oddílů.  Současně se podílí na organizaci plaveckých závodů studentské ligy "A" i "B" a stejně tak na organizaci zápasů studentské ligy ve volejbale žen.
Další činností je pořádání letních a zimních rekreací, kterých se zúčastňují bývalí studenti a zaměstnanci obou zmíněných fakult, včetně rodinných příslušníků. Díky těmto aktivitám udržujeme dlouholeté sociální vazby mezi bývalými kolegy a spolužáky.
Seznam oddílů + vedoucí

Oddíl plavání

vedoucí Květa Skálová, Adam Kašpar

Volejbalový oddíl

vedoucí Ivan Čechovský

Fotbalový oddíl

vedoucí Petr Horn

Oddíl kanoistiky

Vedoucí Petr Klein

Členové oddílu kanoistiky se účastní:

 • pravidelných tréninků pádlování
 • jednodenních i vícedenních výprav na řeky, jezera, přehrady a moře
 • tréninků a sjíždění divoké vody

 

 

Oddíl sportovního lezení

Vedoucí Jan Gajdošík

členové oddílu se účastní:

 • tréninků na lezeckýcgh stěnách a boulderech
 • lezení sportovních cest v přírodním terénu
 • jednodenní i vícedenní kurz sportovního lezení
Oddíl lyžování

Vedoucí Jitka Petříčková

Oddíl ledního hokeje

Vedoucí Kuba Mlčoch (Motolák)

Basketbalový oddíl

Vedoucí Radka Šedivá (Motolák)

Taneční oddíl

Oddíl cykloturistiky

Vedoucí Věra Svobodová (VSK Medik)

REKREACE - ZAMĚSTNANCI

Vedoucí Věra Svobodová (VSK Medik)

 •  
Jakékoli další informace vám sdělí asistenti v hodinách TV a na webových stránkách najdete i seznam akcí a kurzů pro příslušný akademický rok. Doufáme, že i vy rozšíříte naše řady členů našeho sportovního klubu.
 
 
Jak se stát členem VSK Medik:
 
 •  zaregistrovat se zasláním členského příspěvku 200,- Kč / pro studenty do 26 let/ nebo 300,-Kč /pro ostatní/ na číslo účtu VSK Medik 719 004504/0600  s variabilním symbolem tzn.rodné číslo a do poznámky pro příjemce název oddílu, jehož členem se stáváte
 • registraci je možné provést i na akcích pořádaných VSK Medik  a  ÚTV okamžitým zasláním platby členského příspěvku na výše uvedený účet. 
 • zaplacením členského příspěvku souhlasíte s podmínkami GDPR
Zaplacením členského příspěvku souhlasím s tím, aby VSK zpracovával a evidoval mé osobní údaje poskytnuté v souvislosti s mým členstvím a činností ve VSK Medik Praha. Tento soushlas se výslovně vztahuje i na moje rodné číslo. Dále souhlasím s tím, že VSK je opravněn poskytovat uvedené osobní údaje, včetně RČ do centrální evidence ČUS k vedení evidence členské základny ČUS dle směrnic ČUS . Osobní údaje, včetně RČ, je VSK oprávněn zpracovávat a evidovat i po ukončení členství ve VSK Medik Praha dle paragrafu 11 č. 101/2000sb., v platném znění.
 
Výhody členství: 
 
 • velký výběr volnočasových akcí a aktivit pod odborným vedením asistentů ÚTV
 • členové VSK se mohou zúčastňovat všech plánovaných akcí  bez ohledu na zařazení do oddílu
 • zajištění sportovního materiálu a sportovních prostor na akce
 • příspěvek na ubytování na jednotlivých akcích
 • možnost zapojení do závodní činnosti v  plavání / ženy, muži / a volejbale žen
 

Seznam kurzů a akcí pořádaných VSK Medik

Vydáno: 9. 2. 2016 / Poslední aktualizace: 9. 10. 2019 / Odpovědná osoba: Mgr. Petr Klein