2. LF

Rozvrhy 2019/2020 – letní semestr

Výuka neprobíhá podle původní rozvrhu z důvodu neotevření některých sportovišť.

Pro jednotlivé týdny je aktuální rozvrh zveřejněn vždy v Aktualitách.

Tělesná výchova 

Pohybové aktivity v primární prevenci PAPP – 1. ročník Fyzioterapie

Pohybové aktivity v sekundární prevenci PASP – 2. ročník Fyzioterapie


Pokyny k úhradě TV a volitelných kurzů – letní semestr 2019/2020

Informace o povinných a volitelných předmětech pro 1. ročníky 2. LF

Vydáno: 25. 8. 2015 / Poslední aktualizace: 7. 3. 2019 / Odpovědná osoba: Mgr. Petr Klein