Vyučované předměty

Všeobecné lékařství
1. ročník
  Ošetřovatelství I
2. ročník
  Letní praxe – ošetřovatelství
  Ošetřovatelství II
Všeobecná sestra – Bc. studium
1. ročník
  Hematologie
  Obecná a vývojová psychologie
  Odborná ošetřovatelská praxe I (20 h.)
  Odborná ošetřovatelská praxe I (200 h.)
  Odborná ošetřovatelská praxe II (35 h.)
  Odborná ošetřovatelská praxe II (200 h.)
  Ošetřovatelské postupy
  Ošetřovatelský proces a potřeby člověka
  Prázdninová odborná ošetřovatelská praxe I
  Prázdninová odborná ošetřovatelská praxe I (280 h.)
  První pomoc
  Teorie ošetřovatelství
  Základy pedagogiky a edukace v ošetřovatelství
  Zdravotnická psychologie
2. ročník
  Didaktika ošetřovatelství
  Komunikace
  Komunitní péče
  Multikulturní ošetřovatelství
  Odborná ošetřovatelská praxe III (35 h.)
  Odborná ošetřovatelská praxe III (240 h.)
  Odborná ošetřovatelská praxe IV (35 h.)
  Odborná ošetřovatelská praxe IV (240 h.)
  Prázdninová odborná ošetřovatelská praxe II (90 h.)
  Prázdninová odborná ošetřovatelská praxe II (280 h.)
  Seminář k bakalářské práci
  Výzkum v ošetřovatelství
  Zdravotnické právo ve vztahu k ošetřovatelství
3. ročník
  Ekonomika a pojišťovnictví
  Management
  Odborná ošetřovatelská praxe V  (45 h.)
  Odborná ošetřovatelská praxe V  (320 h.)
  Odborná ošetřovatelská praxe VI (200 h.)
  Odborná ošetřovatelská praxe VI (560 h.)
  Ošetřovatelská péče u akutních a kritických stavů
  Příprava a odevzdání bakalářské práce

Vytvořeno: 18. 4. 2019 / Upraveno: 18. 10. 2021 / Odpovědná osoba: Administrátor