Ústav fyziologie 2. LF UK

Zaměření pracoviště:

 

 
Regulace plicního oběhu při akutním a chronickém poškození plicních cév. Mechanismus hypoxické plicní vazokonstrikce. Chronická hypoxie. Regulace oběhu krve placentou. Pracoviště je součástí Centra výzkumu chorob srdce a cév (MŠMT 1M 0510).