Podmínky k udělení zápočtu

Účast na přednáškách a praktických cvičeních!

  • Studenti obdrží sylabus a přítomnost na jednotlivých hodinách bude potvrzena podpisem vyučujícího.
  • Nepřítomnost nutno domlouvat s vyučujícím.
  • Nepřítomnost do rozsahu 20 % výuky lze tolerovat bez náhrady, pokud je řádně omluvena a vyučujícím schválena (důvody nemoc, zkouška, eventuálně jiné).
  • Nepřítomnost ve větším rozsahu či vyučujícím neuznanou jako omluvenou je nutno nahradit.
  • Formu nahrazení výuky je možno domluvit s doc. Maříkovou (většinou se bude jednat o písemné zpracování týkající se problematiky, kterou student zameškal).
     

Opatření děkana

Vytvořeno: 28. 7. 2014 / Upraveno: 15. 10. 2021 / Odpovědná osoba: Administrátor