Zveřejnění výběrového řízení na místo akademického pracovníka pro pracoviště Dermatovenerologické kliniky 2. LF UK a FNB

Vytvořeno: 23. 8. 2023 / Upraveno: 23. 8. 2023 / Odpovědná osoba: Regina Sloupová