Zveřejnění výběrového řízení na místo akademického pracovníka pro pracoviště Dětského kardiocentra 2. LF UK a FN Motol

Vytvořeno: 27. 11. 2023 / Upraveno: 29. 11. 2023 / Odpovědná osoba: Regina Sloupová