Zveřejnění výběrového řízení na místo akademického pracovníka – lektora pro pracoviště Geriatrické interní kliniky 2. LF UK a FN Motol

V Praze dne 17. 5. 2023

Zveřejnění výběrového řízení na místo akademického pracovníka

Děkan 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na místo akademického pracovníka - lektora pro pracoviště Geriatrické interní kliniky 2. LF UK a FN Motol

  • s pracovním úvazkem 0,050
  • s předpokládaným nástupem od srpna 2023

Požadavky na uchazeče:

  • ukončené vysokoškolské vzdělání lékařského směru
  • min. 3 roky praxe v oboru geriatrie, diabetologie nebo interních oborech
  • výzkumná a publikační činnost
  • pedagogická činnost a zkušenosti s výukou na lékařské fakultě
  • aktivní znalost anglického jazyka a českého/ slovenského jazyka jsou podmínkou

Přihlášky spolu s fotokopiemi dokladů o vzdělání, životopisem, průběhem praxe, přehledem vědecké a publikační činnosti a alespoň jednou písemnou referencí přijímá do 30 dnů po zveřejnění výběrového řízení: Děkanát 2. LF UK, Regina Sloupová, Personální a mzdové oddělení, V Úvalu 84, 150 06  Praha 5 - Motol, e-mail: @email.

prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc.

děkan 2. LF UK

V souvislosti s přihlášením do tohoto výběrového řízení a zasláním požadovaných podkladů si Vás dovolujeme informovat, že 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, se svým sídlem V Úvalu 84, Praha 5 – Motol, bude v souladu s příslušnými právními předpisy, především zákonem č. 110/2019 Sb., zpracovávat Vaše osobní údaje pro účely výběrového řízení na tuto pozici a to až do ukončení tohoto výběrového řízení.

Vytvořeno: 17. 5. 2023 / Upraveno: 29. 5. 2023 / Odpovědná osoba: Regina Sloupová