Státní závěreční zkouška z Veřejného zdravotnictví

Státní rigorózní zkoušky z Veřejného zdravotnictví se budou konat

12. 12. 20228.00

13. 12. 20228.00

14. 12. 20228.00

15. 12. 20228.00

na Ústavu veřejného zdravotnictví a preventivního lékařství, Pavilon Q (Zelený pavilon).

Přihlášky prostřednictvím SIS.

MUDr. Ivana Holcátová, CSc.
vedoucí Ústavu veřejného zdravotnictví a preventivního lékařství

Vytvořeno: 7. 10. 2022 / Upraveno: 8. 10. 2022 / Odpovědná osoba: Andrea Komarová