Státní závěrečné zkoušky – Bc. Ošetřovatelství, obor Všeobecná sestra, Bc. Všeobecné ošetřovatelství a Bc. Pediatrické ošetřovatelství

Státní závěrečné zkoušky – Bc. Ošetřovatelství, obor Všeobecná sestra, Bc. Všeobecné ošetřovatelství a Bc. Pediatrické ošetřovatelství – se budou konat

 

Bc. Všeobecné ošetřovatelství

1. 6. 2022 a 2. 6. 2022 – začátek v 8.30 hod., v učebně B Samostatného oddělení vzdělávání FN Motol (budova I)

Bc. Pediatrické ošetřovatelství

3. 6. 2022 – začátek v 8.30 hod., v učebně B Samostatného oddělení vzdělávání FN Motol (budova I)


PhDr. RNDr. Daniel Jirkovský, Ph.D., MBA
přednosta Ústavu ošetřovatelství 2. LF UK a FN Motol

Vytvořeno: 13. 5. 2022 / Upraveno: 16. 5. 2022 / Odpovědná osoba: Jana Ocelková, DiS.