Státní závěrečné zkoušky - Bc. Ošetřovatelství, obor Všeobecná sestra

Státní závěrečné zkoušky Bc. Ošetřovatelství, obor Všeobecná sestra se budou konat 8. 11. 2021 – začátek v 13.00 hod., v učebně D Samostatného oddělení vzdělávání FN Motol (budova I).


PhDr. RNDr. Daniel Jirkovský, Ph.D., MBA
přednosta Ústavu ošetřovatelství 2. LF UK a FN Motol

Vydáno: 7. 10. 2021 / Upraveno: 7. 10. 2021 / Odpovědná osoba: Jana Ocelková, DiS.