Státní závěrečné zkoušky – Bc. i NMgr. obor Fyzioterapie

Státní závěrečné zkoušky - Bc. i NMgr. obor FYZIOTERAPIE se budou konat 8. 9. – 16. 9. 2022 na Klinice rehabilitace a tělovýchovného lékařství.

prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D.
přednosta Kliniky rehabilitace a tělovýchovného lékařství

Vytvořeno: 1. 7. 2022 / Upraveno: 20. 7. 2022 / Odpovědná osoba: Jana Ocelková, DiS.