Státní rigorózní zkoušky z Veřejného zdravotnictví

Státní rigorózní zkoušky z Veřejného zdravotnictví se budou konat

29. 11. 20218.00

30. 11. 20218.00

1. 12. 20218.00

2. 12. 20218.00

na Ústavu veřejného zdravotnictví a preventivního lékařství, pavilon Q (Zelený pavilon).

Přihlášky prostřednictvím SIS.

MUDr. Ivana Holcátová, CSc.
vedoucí Ústavu veřejného zdravotnictví a preventivního lékařství

Vydáno: 23. 9. 2021 / Upraveno: 23. 9. 2021 / Odpovědná osoba: Andrea Komarová