Státní rigorózní zkoušky z Interny

Opravný a náhradní termín státních rigorózních zkoušek z Vnitřního lékařství se bude konat dne 10. 6. 2022.

Studenti se dostaví v 8.30 k sekretariátu Interní kliniky (uzel D, 4. patro).

prof. MUDr. Radan Keil, Ph.D.
přednosta Interní kliniky

Vytvořeno: 18. 5. 2022 / Upraveno: 18. 5. 2022 / Odpovědná osoba: Andrea Komarová