Státní rigorózní zkoušky z Gynekologie a porodnictví

Státní rigorózní zkoušky z Gynekologie a porodnictví se budou konat

pro kruh č. 3 a č. 4

21. 11. 2022 v 8.00
22. 11. 2022 v 8.00
23. 11. 2022 v 8.00

pro kruh č. 1 a č. 2

6. 2. 2023 v 8.00
7. 2. 2023 v 8.00
8. 2. 2023 v 8.00

pro kruh č. 5 a č. 6

3. 4. 2023 v 8.00
4. 4. 2023 v 8.00
5. 4. 2023 v 8.00

pro kruh č. 7 a č. 8

12. 6. 2023 v 8.00
13. 6. 2023 v 8.00
15. 6. 2023 v 8.00

 

v knihovně Gynekologicko-porodnické kliniky, uzel D, 5. patro
 

doc. MUDr. Roman Chmel, Ph.D., MHA
přednosta Gynekologicko-porodnické kliniky

Vytvořeno: 7. 9. 2022 / Upraveno: 8. 9. 2022 / Odpovědná osoba: Andrea Komarová