Státní rigorózní zkouška z Vnitřního lékařství, opravné a náhradní termíny

Opravné a náhradní termíny státních rigorózních zkoušek z Vnitřního lékařství se budou konat dne

29. 8. 2022

6. 9. 2022

15. 9. 2022

Studenti se dostaví v 8.30 k sekretariátu Interní kliniky (uzel D, 4. patro).

prof. MUDr. Radan Keil, Ph.D.
přednosta Interní kliniky

Vytvořeno: 27. 7. 2022 / Upraveno: 1. 8. 2022 / Odpovědná osoba: Andrea Komarová