Státní rigorózní zkouška z pediatrie

Mimořádný termín státní rigorózní zkoušky z pediatrie pro studenty 6. ročníku je stanoven na 15. 9. 2021.

Studenti se dostaví v 7.30 na sekretariát Pediatrické kliniky, dětský monoblok – 1. patro, uzel D.

 

prof. MUDr. Jan Lebl, CSc.
přednosta Pediatrické kliniky

Vydáno: 29. 6. 2021 / Upraveno: 15. 9. 2021 / Odpovědná osoba: Andrea Komarová