Mimořádná státní rigorózní zkouška z Gynekologie a porodnictví

Mimořádná státní rigorózní zkouška z Gynekologie a porodnictví se bude konat dne 30. 8. 2022 v 8.00 v knihovně Gynekologicko-porodnické kliniky, uzel D, 5. patro.

doc. MUDr. Roman Chmel, Ph.D., MHA
přednosta Gynekologicko-porodnické kliniky

Vytvořeno: 24. 5. 2022 / Upraveno: 1. 8. 2022 / Odpovědná osoba: Andrea Komarová