Vědecké úspěchy

0

Studenti 2. lékařské fakulty z velké části ovládli vítězné kategorie na Celostátní vědecké studentské konferenci studentů bakalářských a magisterských studijních programů. Náš dík za skvělou reprezentaci patří slečnám Michaele Reiterové, Kristýně Johnové, Anetě Kozákové a Evě Provazníkové.

0

Za svoji dlouhodobou výzkumnou práci byl docent Zuna v dubnu 2010 na půdě Nové scény Národního divadla poctěn Jesseniovou cenou – oceněním pro lékaře s největším přínosem pro pokrok v medicíně.

0

V listopadu loňského roku uplynulo 20 let od provedení první tranplantace buněk krvetvorby ve FN Motol a současně doc. MUDr. Petr Sedláček, CSc., úspěšně prošel jmenovacím řízením profesorem.

0

Doc. MUDr. Jakub Hort, Ph.D., z Neurologické kliniky dospělých je prvním autorem guidelines k diagnostice a léčbě Alzheimerovy choroby a dalších demencí; tato guidelines byla publikována v časopise Evropské federace neurologických společností (EFNS), European Journal of Neurology. Jedná se o mimořádnou a prestižní záležitost.

0

V posledních měsících obdrželo hned několik pracovníků a doktorandů Pediatrické kliniky UK 2. LF a FN Motol významná ocenění v různých oblastech dětského lékařství.

0

Na zasedání vědecké rady UK v Malé aule Karolina 17. prosince 2009 byly předány tradiční ceny rektora deseti nejlepším absolventům Univerzity Karlovy.

0

V září 2009 vyšla ve vydavatelství Cambridge University Press diagnostická monografie s názvem „Cambridge Illustrated Surgical Pathology – Nervous System“, jejímž spoluautorem je docent Zámečník z Ústavu patologie a molekulární medicíny UK 2. LF.

0

Prof. MUDr. Josef Koutecký, DrSc., letos získal nejvyšší ocenění nadace Česká hlava – Národní cenu.

0

Dne 28. října převzal doc. Václav Smetana z Ortopedické kliniky UK 2. LF z rukou prezidenta republiky Václava Klause medaili II. stupně za zásluhy o stát v oblasti vědy, výchovy a školství.

0

Na prestižní mezinárodní konferenci doktorandů v oborech biomedicíny v Hradci Králové úspěšně reprezentovala naši fakultu vítězka Vědecké konference UK 2. LF Mgr. Jitka Fučíková.

Stránky