Aktuality vědy a výzkumu

0

Podpora procesu komercializace výsledku výzkumu a vývoje na Univerzitě Karlově.

0

Proshek-Fulbrightovo stipendium pro lékaře. Účelem stipendia je poskytnout příležitost účastnit se 4–6 měsíců pozorování, konzultací, výuky a výzkumu na University of Minnesota Medical School.

0

Ve dnech 28.–30. 11. 2019 proběhne konference Lublin International Medical Congress.

0

Krátkodobé výzkumné pobyty v roce 2020 v rámci přímé meziuniverzitní spolupráce.

0

Aqualife Institute, z. ú., vypisuje výběrové řízení na granty podporované v roce 2019.

0

Nabídka postdoktorandského pobytu v USA na Washingtonově univerzitě v Saint Louis.

0

Ministerstvo financí – Národní kontaktní místo pro Fondy EHP a Norska v ČR vyhlašuje dne 26. června 2019 druhou otevřenou výzvu pro předkládání žádostí o grant na bilaterální iniciativy z Fondu pro bilaterální vztahy v rámci Fondů EHP a Norska 2014–2021.

0

Uzávěrka hlavních stipendií zastřešovaných Fulbrightovým program je 1. 11. 2019, informace o dalších formách podpory naleznete v příloze.