Erasmus+

Časový harmonogram konkurzů bude zveřejněn v nejbližší době.


Program Erasmus+ je financován Evropskou Unií, podporuje vzájemnou spolupráci evropských vysokých škol, zkvalitňuje jazykovou výuku, informuje o vzdělávacích systémech v různých zemích a dává vzdělání evropský rozměr. Erasmus+ je část programu zaměřená na vysokoškolské studium. Od akademického roku 2014/2015 je připraveno téměř 2000 dohod s evropskými institucemi, které zahrnují přes 2000 pobytových míst na jedno nebo dvousemestrální pobyty v zahraničí v rámci programu Erasmus+.

 

 

Informace o programu Erasmus+ získáte na webu Univerzity Karlovy, na webu Evropské kanceláře Rektorátu UK, na webu Evropské komise v Bruselu nebo Národní agentury v Praze.

Kontakty & úřední hodiny

Koordinátorem programu Erasmus+ na 2. lékařské fakultě je

MUDr. Rudolf Černý, CSc.

Osobní schůzku si s ním lze domluvit na pondělí 14.00–15.00 na děkanátu 2. LF UK v kanceláří Stanislavy Palowské. Schůzku prosím předem domluvte u paní Palowské, tel. 224 435 810, email: .

 


Kluby zahraničních studentů

Kluby zahraničních studentů na Univerzitě Karlově poskytují neformální pomoc zahraničním studentům, kteří přijíždějí studovat na naší univerzitě.

Na úrovni univerzity funguje International Club.

Facebook studentů Erasmu na naší fakultě zde.

Chcete-li kontaktovat přijíždějící kolegy, spojte se prosím s paní Stanislavou Palowskou na . Stát se buddym je zvlášť vhodné pro ty, kteří se sami účastnili studijního pobytu Erasmus+ nebo se zúčastnit plánují. Zahraničním studentům mimo jiné pomohou při rozjezdu studia, zejména jako rodilí mluvčí při případných jednáních na úřadech, dopravním podniku apod. Meze se samozřejmě nekladou jakýmkoliv neformálním aktivitám.

Vydáno: 11. 3. 2014 / Poslední aktualizace: 23. 11. 2017 / Odpovědná osoba: Mgr. Adam Zabloudil