Psychologická poradna 2. LF UK

Adresa V Úvalu 84, 150 18 – Praha 5, Motol
Telefon 224 433 456
Fax 224 433 420
E-mail @email
Kontaktní osoba doc. PhDr. Jana Kocourková
Konzultační hodiny ČT: 13.00–15.00 (po předchozí domluvě)
Zaměření
  • prevence psychických selhání studentů 2. LF UK v průběhu studia, zaměření na zlepšení jejich psychosociální adaptace v oblasti studijní i v jiných oblastech osobního života,
  • pomoc při utváření optimálního modelu studia,
  • nácvik zvládání zátěže a stresu při studiu i pozdějším výkonu lékařské profese,
  • zaměření na zlepšení porozumění budoucích lékařů ve vztahu k pacientům,
  • psychologická pomoc v krizích a adaptačních selháních studentů v oblasti osobní, partnerské i rodinné.
Vytvořeno: 28. 9. 2007 / Upraveno: 30. 11. 2017 / Odpovědná osoba: Marie Havlová