Smlouvy s nemocnicemi, které potvrzujeme

Smlouvy, které jsou již po kontrole právníka a potvrzujeme je:

Název zařízení a adresa postup
Fakultní nemocnice Hradec Králové
Sokolská 581 500 05  Hradec Králové
Student se domluví na příslušném oddělení FN Hradec Králové a potom jde na jejich Vzdělávací oddělení. Nemocnice připraví svoji smlouvu, fakulta ji podepíše a následně ji student doručí zpět do FN Hradec Králové.
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
Šrobárova 1150/50 100 34  Praha 10
Student se domluví na příslušném oddělení FNKV, vyplní Žádost
o zajištění povinné odborné praxe a tu doručí na jejich vzdělávací oddělení. Nemocnice pošle fakultě svoji hotovou smlouvu, fakulta ji podepíše a odešle zpět do nemocnice, případně ji student doručí do FNKV sám.
Fakultní nemocnice Plzeň
Edvarda Beneše 13 305 99  Plzeň
Student se domluví na příslušném oddělení FN Plzeň a potom jde na jejich Vzdělávací oddělení. Nemocnice připraví svoji smlouvu, fakulta ji podepíše a následně ji student doručí zpět do FN Plzeň. Někdy vypracovává fakulta vlastní smlouvu a student si ji vyzvedne a doručí do FN Plzeň.
Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s.
Máchova 400 256 30  Benešov
Student se domluví na příslušném oddělení Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov a potom přijde na naše Studijní oddělení a své referentce předloží požadované údaje týkající se jeho praxe. My vypracováváme jejich smlouvu – student si ji následně u nás vyzvedne a doručí do Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s., nemocnice Středočeského kraje.
Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace
Olomoucká 86 746 79  Opava
Student se domluví na příslušném oddělení Slezské nemocnice v Opavě a měsíc před plánovaným a dohodnutým začátkem praxe odešle na Úsek vzdělávání vyplněnou a podepsanou Přihlášku na odbornou praxi v SNO (možno zaslat naskenované e-mailem). Nemocnice připraví smlouvu o zajištění odborné stáže studentů
a odešle ji k podpisu zástupci školy.
Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze
Vlašská 336/36 118 33  Praha 1
Student se domluví na příslušném oddělení Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze, potom jde na jejich Vzdělávací oddělení a nemocnice připraví jejich smlouvu. Fakulta ji podepíše a potom ji student doručí zpět do nemocnice.
Šumperská nemocnice, a. s.
Nerudova 640/41 787 52  Šumperk
Student se domluví na příslušném oddělení Šumperské nemocnice a potom jde na jejich Vzdělávací nebo Personální oddělení. Nemocnice připraví svou smlouvu a student ji následně předloží na fakultě na studijním oddělení. My ji akceptujeme. Po podpisu si ji student opět vyzvedne a doručí ji do Šumperské nemocnice.
Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace
Dělnická 1132/24 736 01  Havířov
Student se domluví na příslušném oddělení NsP Havířov a potom jde na jejich Vzdělávací nebo Personální oddělení. Nemocnice připraví svou smlouvu a student ji následně předloží na fakultě na Studijním oddělení. My ji akceptujeme. Po podpisu si ji student opět vyzvedne a doručí ji do NsP Havířov.

Nemocnice Podlesí, a. s.
Konská 453

739 61  Třinec

Student se domluví na příslušném oddělení Nemocnice Podlesí a potom jde na jejich Vzdělávací nebo Personální oddělení. Nemocnice připraví svou smlouvu a student ji následně předloží na fakultě na Studijním oddělení. My ji akceptujeme. Po podpisu si ji student opět vyzvedne a doručí ji do Nemocnice Podlesí.

Psychiatrická léčebna Bohnice, státní příspěvková organizace
Ústavní 91

181 02  Praha 8

Student se domluví na příslušném oddělení Psychiatrické léčebny Bohnice a potom jde na jejich Vzdělávací nebo Personální oddělení. Nemocnice připraví svou smlouvu a student ji následně předloží na fakultě na Studijním oddělení. My ji akceptujeme. Po podpisu si ji student opět vyzvedne a doručí ji do Psychiatrické léčebny Bohnice.
Středomoravská nemocniční, a. s.
Mathonova 291 796 04  Prostějov

Student se domluví na příslušném oddělení Středomoravské nemocniční – Prostějov a potom jde na jejich Vzdělávací nebo Personální oddělení. Nemocnice připraví svou smlouvu a student ji následně předloží na fakultě na Studijním oddělení. My ji akceptujeme. Po podpisu si ji student opět vyzvedne a doručí ji do Středomoravské nemocniční – Prostějov.

IKEM
Vídeňská 1958/9 140 00  Praha 4
Student kontaktuje sekretářku příslušného oddělení, kde bude praxi vykonávat, vyplní jejich žádost, odevzdá ji a IKEM vypracuje jejich smlouvu.
   
   

 

Pro tyto nemocnice je vypracováván pouze dodatek ke smlouvě:

Název zařízení a adresa postup
Nemocnice Na Homolce
Roentgenova 2 150 30  Praha 5
Student se domluví na příslušném oddělení Nemocnice Na Homolce a potom má dvě možnosti. Buď přijde na naše Studijní oddělení a své referentce předloží požadované údaje týkající se jeho praxe. My vypracováváme jejich Prohlášení studenta, které posíláme emailem studentovi a v kopii na Personální oddělení Nemocnice Na Homolce, nebo půjde rovnou na jejich Personální oddělení a vše si vyřídí tam.
Nemocnice Na Františku
Na Františku 847/8 110 00  Praha 1
Student se domluví na příslušném oddělení Nemocnice Na Františku, potom přijde na naše Studijní oddělení a své referentce předloží požadované údaje týkající se jeho praxe. My vypracováváme dodatek ke smlouvě, který si student potom vyzvedne a doručí do Nemocnice Na Františku.

Fakultní nemocnice Bulovka
Budínova 2

180 81  Praha 8

Student se domluví na příslušném oddělení Nemocnice Na Bulovce a jde na jejich Vzdělávací oddělení. Potom přijde na naše Studijní oddělení a své referentce předloží požadované údaje týkající se jeho praxe. My vypracováváme několik dodatků ke smlouvě, které si student potom u nás vyzvedne, podepíše a doručí do Nemocnice Na Bulovce.

Fakultní Thomayerova nemocnice
Vídeňská 800

142 00  Praha 4 – Krč

Student se domluví na příslušném oddělení Thomayerovy nemocnice a potom jde na jejich Vzdělávací oddělení. Na požádání studenta vyhotovujeme Dodatek k rámcové smlouvě, běžně není potřeba.
Oblastní nemocnice Kladno, a. s., nemocnice Středočeského kraje
Vančurova 1548 272 59  Kladno
Student se domluví na příslušném oddělení Oblastní nemocnice Kladno, potom přijde na naše Studijní oddělení a své referentce předloží požadované údaje týkající se jeho praxe. My vypracováváme dodatek ke smlouvě, který si student potom vyzvedne a doručí do Oblastní nemocnice Kladno.
Nemocnice České Budějovice, a. s.
B. Němcové 585/54 370 87  České Budějovice
Student se domluví na příslušném oddělení Nemocnice České Budějovice, potom přijde na naše Studijní oddělení a své referentce předloží požadované údaje týkající se jeho praxe. My vypracováváme dodatek ke smlouvě, který si student potom vyzvedne a doručí do Nemocnice České Budějovice.
Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace
El. Krásnohorské 321 738 18  Frýdek-Místek
Student se domluví na příslušném oddělení Nemocnice ve Frýdku-Místku, potom přijde na naše Studijní oddělení a své referentce předloží požadované údaje týkající se jeho praxe. My vypracováváme dodatek ke smlouvě, který si student potom vyzvedne a doručí do Nemocnice ve Frýdku-Místku.
Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a. s., nemocnice Středočeského kraje
Tř. V. Klementa 147 293 50  Mladá Boleslav
Student se domluví na příslušném oddělení Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, potom přijde na naše Studijní oddělení a své referentce předloží požadované údaje týkající se jeho praxe. My vypracováváme dodatek ke smlouvě, který si student potom vyzvedne a doručí do Oblastní nemocncie Mladá Boleslav.
Nemocnice Strakonice, a. s.
Radomyšlská 336 386 01  Strakonice
Student se domluví na příslušném oddělení Nemocnice Strakonice, potom přijde na naše Studijní oddělení a své referentce předloží požadované údaje týkající se jeho praxe. My vypracováváme dodatek ke smlouvě, který si student potom vyzvedne a doručí do Nemocnice Strakonice.
Clinicum, a. s.,
Nemocnice s poliklinikou Vysočany
Sokolovská 304 190 00  Praha 9
Student se domluví na příslušném oddělení Clinicum, potom přijde na naše Studijní oddělení a své referentce předloží požadované údaje týkající se jeho praxe. My vypracováváme jejich dodatek ke smlouvě, který si student potom vyzvedne a doručí do Nemocnice Clinicum.

Fakultní nemocnice s poliklinikou Ostrava
17. listopadu 1790

708 52  Ostrava – Poruba

Student se domluví na příslušném oddělení Fakultní nemocnice s poliklinikou Ostrava a potom jde na jejich Vzdělávací oddělení. Oni nám potom zasílají svůj Dodatek ke smlouvě, informace týkající se studenta i jeho praxe. Podepsaný dodatek potom my posíláme do FNsP Ostrava.
Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace
Nemocniční 20; 728 80  Ostrava
Student se domluví na příslušném oddělení Městské nemocnice Ostrava, potom přijde na naše Studijní oddělení a své referentce předloží požadované údaje týkající se jeho praxe. My vypracováváme jejich Přihlášku na odbornou praxi studentů. Tento dokument si student potom vyzvedne, vyplní a podepíše ještě Potvrzení o poučení o mlčenlivosti a vše doručí do Městské nemocnice Ostrava.
Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace
MUDr. Jana Jánského 11; 669 02  Znojmo
Student se domluví na příslušném oddělení Nemocnice Znojmo a je vše hotovo.

Fakultní nemocnice Motol
V Úvalu 84

150 06  Praha 5

Student se domluví na příslušném oddělení FN Motol a pokud je to společné pracoviště FN Motol a 2. LF UK, je vše hotovo. Pokud by se ovšem nejednalo o společné pracoviště, musí student kontaktovat Vzdělávací odděleni FN Motol a splnit jejich podmínky pro umožnění stáže.
Léčebné lázně Jáchymov, a. s.
T. G. Masaryka 415; 362 51  Jáchymov
Student se domluví na příslušném oddělení Léčebných lázní Jáchymov, potom přijde na naše Studijní oddělení a své referentce předloží požadované údaje týkající se jeho praxe. My vypracováváme dodatek ke smlouvě, který si student potom vyzvedne a doručí do Léčebných lázní Jáchymov.
Nemos Sokolov, s. r. o.
Za Císařským mlýnem 1115/2; 170 00  Praha 7
Pracoviště: Nemocnice Sokolov, Slovenská 545; 356 01  Sokolov
Student si domluví termín praxe v nemocnici a na základě dodaného termínu referentka Studijního oddělení připraví Dodatek ke smlouvě.
Masarykova Nemocnice PRIVAMED, s. r. o.
Kotíkovská 927/19; 323 00  Plzeň
Pracoviště: Dukelských hrdinů 200; 269 01  Rakovník
Student si domluví termín praxe v nemocnici a na základě dodaného termínu referentka Studijního oddělení připraví Dodatek ke smlouvě.

Oblastní nemocnice Náchod a. s.

Purkyňova 446

547 01  Náchod

Student si domluví termín praxe v nemocnici a na základě dodaného termínu referentka Studijního oddělení připraví Dodatek ke smlouvě. Pod Oblastní nemocnici Náchod spadají také nemocnice Rychnov n. Kněžnou, Broumov, Jaroměř a Nové Město nad Metují.

Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa,a.s.

Purkyňova 1849

470 01  Česká Lípa

Student si domluví termín praxe v nemocnici a na základě dodaného termínu referentka Studijního oddělení připraví Dodatek ke smlouvě.

Nemocnice Třebíč, p. o.

Purkyňovo nám. 133/2 674 01  Třebíč

Student si domluví termín praxe v nemocnici a na základě dodaného termínu referentka Studijního oddělení připraví Dodatek ke smlouvě.

Státní léčebné lázně Janské Lázně, s. p.

nám. Svobody 272
542 25  Janské Lázně

Student si domluví termín praxe v nemocnici a na základě dodaného termínu referentka Studijního oddělení připraví Dodatek ke smlouvě.
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
U Nemocnice 2 128 00  Praha 2
Student se domluví na příslušném oddělení VFN a potom jde na jejich Vzdělávací oddělení. Poté student nahlásí své stud. referentce termín a zaměření praxe a referentka pošle potvrzující email do VFN na @email.

Mělnická zdravotní, a. s.
Pražská 528/29

276 01 Mělník

Student se domluví na příslušném oddělení nemocnice a 1 měsíc před plánovaným začátkem praxe doručí student na stud. odd. fakulty 2 výtisky vyplněné Žádosti o zabezpečení odborné praxe, fakulta je potvrdí a student je doručí zpět do nemocnice.
Nemocnice Pardubického kraje, a. s.
Kyjevská 44 532 03  Pardubice

Student odevzdá vyplněný formulář k zabezpečení praxe (web nemocnice) potvrzený a schválený vedoucím pracovníkem příslušného pracoviště / náměstkyní ošetřovatelské péče, s určeným školitelem a termínem praxe na úsek personálního ředitele / náměstkyni ošetřovatelské péče v příslušné nemocnici NPK. V den nástupu na praxi si student formulář vyzvedne na úseku personálního ředitele a po proškolení v předpisech na oddělení vrátí podepsaný vedoucím pracovníkem oddělení zpět. Pod Nemocnice Pardubického kraje spadají nemocnice Pardubická, Chrudimská, Orlickoústecká, Litomyšlská, Svitavská.

Oblastní nemocnice Trutnov a. s.

Maxima Gorkého 77

541 01 Trutnov

Student si domluví termín praxe v nemocnici a na základě dodaného termínu referentka Studijního oddělení připraví Dodatek ke smlouvě.

Nemocnice AGEL Nový Jičín a.s.

Purkyňova 2138/16

741 01 Nový Jičín

Student si domluví termín praxe v nemocnici a na základě dodaného termínu referentka Studijního oddělení připraví Dodatek ke smlouvě.

JESSENIA a. s., Rehabilitační nemocnice Beroun

Prof. Veselého 493

266 56 Beroun
Student si domluví termín praxe v nemocnici a na základě dodaného termínu referentka Studijního oddělení připraví Dodatek ke smlouvě.

Ústřední vojenská nemocnice

U Vojenské nemocnice 1200

169 02 Praha 6

Termín praxe si student (3.-6. ročníku) domluví na oddělení, kam chce jít a následně zašle vyplněnou žádost o praxi spolu s potvrzením o studiu na odd. vzdělávání. Smlouva ani dodatek se nevypracovává.

Městská nemocnice Čáslav

Jeníkovská 348

286 01 Čáslav

Student si domluví termín praxe v nemocnici a na základě dodaného termínu referentka Studijního oddělení připraví Dodatek ke smlouvě.
Krajská nemocnice Liberec, a. s.
Husova 10 460 63  Liberec 1
Student si domluví termín praxe v nemocnici a na základě dodaného termínu referentka Studijního oddělení připraví Dodatek ke smlouvě. Ten následně referentka zašle mailem do nemocnice

Krajská zdravotní, a. s.
Sociální péče 3316/12A

401 13 Ústí nad Labem

Student si domluví termín praxe v nemocnici a na základě dodaného termínu referentka Studijního oddělení připraví Dodatek ke smlouvě. Pod Krajskou zdravotní a. s. spadají nemocnice Ústí nad Labem, Děčín, Teplice, Most, Chomutov, Litoměřice, Rumburk.

Nemocnice, které mají specifické požadavky:

Název zařízení a adresa postup
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s.
Purkyňova 1849 470 77  Česká Lípa

Od 1. 4. 2013 vyžadují, aby si každý praktikant před nástupem na praxi zařídil na vlastní náklady vstupní lékařskou prohlídku u lékařky závodní preventivní péče NsP Česká Lípa (platí pouze na OKM, Patologii, Pneumonologii, Hematodialýzu, ARO a Rentgen) Bez vyjádření lékařky nebude praktikantovi praxe povolena. Naše fakulta tuto vstupní prohlídku nehradí. Před praxí je zapotřebí, aby student kontaktoval mailem personalistku Bc. Lucii Černouškovou (@email) s informacemi – z jaké je školy, jaký ročník, na jakém odd. chce praxi vykonávat a termín, zda se jedná o praxi ošetřovatelskou či lékařskou. Personalistka se spojí s daným odd. a když je praxe schválena vrchní sestrou nebo primářem napíše potvrzující mail, že student může s praxí počítat. V den nástupu je nutné aby se studenti dostavili na personální odd. k podpisu nezbytných dokumentů jako je BOZP, GDPR, mlčenlivost atd. Dále nesmí mít studentky a praktikantky, které budou chtít vykonat praxi v této nemocnici, umělé ani gelové nehty. Máme uzavřenu rámcovou smlouvu, připravujeme pouze Přílohu ke smlouvě. Více na www.nemcl.cz

Oblastní nemocnice Kolín, a. s., nemocnice Středočeského kraje
Žižkova 146 280 01  Kolín III

Student kontaktuje vrchní sestru požadovaného oddělení a dojedná si možnost a termín absolvování praxe. Po vzájemné domluvě žadatel vyplní „Žádost o schválení praxe“ (viz web ONK), kterou vyplněnou v elektronické podobě zašle min. 6 týdnů před konáním praxe vrchní sestře požadovaného oddělení a nechá si ji písemně schválit a podepsat. V rámci nemocnice bude vytištěná schválená a podepsaná žádost předána k rukám Bc. Paňkové na Oddělení lidských zdrojů. Nemocnice na základě řádně vyplněné a včas odevzdané žádosti uzavře s žadatelem „Smlouvu o zabezpečení odborné praxe“ (web ONK). Žadatel smlouvu 3× vytiskne, vyplní a nechá potvrdit ve škole nebo na fakultě a zašle ve trojím vyhotovení na adresu: Oblastní nemocnice Kolín, a. s., nemocnice Středočeského kraje k rukám Bc. Romany Paňkové, Oddělení lidských zdrojů, Žižkova 146, Kolín 3, PSČ 280 01. Před dnem nástupu na praxi je student povinen předložit lékařský posudek o  zdravotní způsobilosti osoby připravující se na povolání (ne starší 12 měsíců) a mít: sylabus praxe, absolvovat školení v oblasti BOZP a PO, mít podepsanou smlouvu o praxi – bez řádného podepsání smlouvy není možné praxi absolvovat, osobní ochranné pracovní pomůcky. Více na www.nemocnicekolin.cz.

Nemocnice Tábor, a. s.

Kpt. Jaroše 2000

390 03  Tábor

Student si nejprve domluví termín praxe přímo na konkrétním oddělení nebo přímo na personálním oddělení s referentkou vzdělávání Lucií Bělskou, DiS. Na Studijním oddělení 2. LF UK pak bude vypracována smlouva zajišťující praxi, ke které bude přiložena pojistná smlouva. Proškolení studenta proběhne v nemocnici Tábor – BOZP (na oddělení), hygiena, mlčenlivost, bezpečnost informací (budova ředitelství – cca 10 minut). Student musí mít vlastní oblečení, obuv a vizitku.

Poslední aktualizace: 19. 5. 2023 / Andrea Komarová