Letní praxe – Všeobecné lékařství

Pokud to vyžaduje lékařské zařízení (nemocnice), kde si přejete vykonat letní praxi, je nutné k vypracování smlouvy na letní prázdninovou praxi na Studijním oddělení nahlásit:

Referentka Studijního oddělení do týdne vyhotoví smlouvu.

Smlouvy připravujeme pouze pro nemocnice v České republice, případně na Slovensku.

Pojistná smlouva, kterou má fakulta uzavřenu pro své studenty, se vztahuje pouze na území České republiky.

Letní praxe možno vykonat až po splnění příslušných prerekvizit (viz SIS).

Letní praxe po 4. a 5. ročníku by měly být vykonány mimo FN Motol.

Při výběru oddělení, na kterém chce student praxi absolvovat, je nutné zohlednit možnosti splnění všech bodů náplně letní praxe.

Splnění praxe potvrdí pracoviště buď do formuláře fakulty Potvrzení o splnění praxe nebo vystaví potvrzení dle zvyklostí pracoviště.

Vytvořeno: 20. 3. 2006 / Upraveno: 5. 4. 2022 / Odpovědná osoba: Andrea Komarová