Problémy se studiem

Pokud jde o problém, který se týká jednoho či omezeného počtu předmětů, doporučujeme se napřed domluvit s garantem daného předmětu. Případně je též možné se se složitějšími problémy obrátit na příslušného studijního proděkana, popřípadě na svou studijní referentku. Studenti se rovněž mohou obrátit na fakultní ombudsmanku dr. Šárku Tomovou (@email), popřípadě fakultního koordinátora dr. Grebenyuka (@email, tel. 773 334 084).

 

Vytvořeno: 14. 3. 2022 / Upraveno: 22. 3. 2022 / Odpovědná osoba: Mgr. Juan Zamora