Finanční pomoc pro studenty postižené konfliktem na Ukrajině

Výzva Nadačního fondu UK na pomoc osobám postiženým konfliktem na Ukrajině (UKrajině I.)

Podpora studentů a zaměstnanců na Univerzitě Karlově, kteří se dostali do socioekonomických problémů z důvodu konfliktu na Ukrajině.

Žádosti o podporu je možné podávat na tomto odkazu. Žádosti budou každý týden projednávány Správní radou Nadačního fondu UK. Při posuzování žádosti Správní rada zohlední individuální situaci žadatele nebo přínos projektu a dále výši dostupných prostředků. Na poskytnutí podpory není právní nárok.

Další stipendia

Možnosti přiznávání stipendií zde.

Vytvořeno: 21. 3. 2022 / Upraveno: 30. 3. 2022 / Odpovědná osoba: Mgr. Juan Zamora