Školitelé doktorského studia na 2. LF UK

Jako pomůcku pro výběr školitele pro doktorské studium jsme pro vás připravili seznam těch, kteří působí v Motole (ať už primárně na fakultě nebo ve FNM). Tento seznam samozřejmě nezahrnuje všechny potenciální školitele – řada jich působí (především v základním výzkumu) v Akademii věd, v resortních výzkumných ústavech; školitele si můžete najít i na dalších lékařských i nelékařských fakultách.

Co v seznamu najdete? U každého školitele jsou jmenovitě vypsáni studenti současní (i s ročníkem studia), ti, kteří úspěšně absolvovali nebo naopak studia zanechali. Důvody k ukončení studia mohou být pochopitelně různé, nicméně kumulace „odpadlíků“ a absence úspěšně dokončivších u konkrétního školitele je špatným prognostickým znakem.

Pokud v seznamu objevíte chybu, prosím, informujte paní Ivanu Tinkovou.

Seznam školitelů

prof. MUDr. Jan Trka, Ph.D.,
proděkan pro vědu a výzkum, zahraniční styky a doktorské studium

Vydáno: 19. 2. 2011 / Odpovědná osoba: Administrátor