Školitelé doktorského studia na 2. LF UK

Jako pomůcku pro výběr školitele pro doktorské studium jsme pro vás připravili seznam těch, kteří působí v Motole (ať už primárně na fakultě, nebo ve FNM). Tento seznam samozřejmě nezahrnuje všechny potenciální školitele – řada jich působí (především v základním výzkumu) v Akademii věd, v resortních výzkumných ústavech; školitele si můžete najít i na dalších lékařských i nelékařských fakultách.

Seznam školitelů

Vydáno: 19. 2. 2011 / Poslední aktualizace: 29. 1. 2019 / Odpovědná osoba: PhDr. Marta Hrušková