Mobilita

Mobilita studentů

Univerzita Karlova nabízí svým studentům zahraniční aktivity v podobě semestrálních nebo ročních studijních pobytů, praktických stáží, letních škol, jazykových kurzů či vědecko-výzkumných cest a tuto nabídku se snaží neustále rozšiřovat.

Mezi tradičně nejvyužívanější mobilitní aktivity patří program Erasmus a výměnné pobyty v rámci meziuniverzitních a fakultních dohod.

Informace jsou uvedeny na stránkách univerzity www.cuni.cz/UK-3915.html a na stránkách 2. lékařské fakulty www.lf2.cuni.cz/studium-v-zahranici-mobilita.

Praxe v zahraničí je příležitostí pro studenty získat zkušenosti v oboru, o který mají zájem, navázat kontakty s předními odborníky ve svém oboru, získat zkušenosti, o které se pak mohou opřít v budoucím povolání či výzkumu, a v neposlední řadě je příležitostí zdokonalit se v cizím jazyce.

Praktické stáže jsou vhodné zejména pro studenty doktorského studia.

V případě výjezdu na stáž vyplňte formulář s údaji o stáži a spolu s kopií zvacího dopisu dodejte před výjezdem referentce pro doktorské studium.

Vydáno: 1. 3. 2017 / Poslední aktualizace: 8. 3. 2017 / Odpovědná osoba: Ivana Tinková