Statistický balík Statistica 9.1 WAN

Pro rok 2010 fakulta prodloužila síťovou licenci statistického balíku Statistica 9 (viz www.statsoft.com).

Počet instalací není omezený počtem aktuálně platných licencí (na spuštění základního programu a na jednotlivé analytické moduly), počtem licencí je omezený jen počet souběžně pracujících uživatelů.

Postup instalace

Oproti předchozí verzi došlo ke změně. Instalace už neprobíhá ze síťového disku, ale z instalačního DVD. Ohledně vypůjčení DVD, popř. zajištění instalace, se obracejte na správce výpočetní techniky (Z. Procházka) na děkanátu, l. 5834.

Po vložení DVD do mechaniky se buď instalace sama spustí, nebo ručně spustíte „D:\Workstation Installer\setup.exe“ (kde místo D: je skutečné písmenko DVD mechaniky, bez uvozovek).

Další postup je přímočarý:

  • tlačítkem Next proklikněte úvodní obrazovku
  • přijměte licenční ujednání
  • zvolte typickou instalaci (do adresáře C:\Program Files\StatSoft\Statistica 8)
  • odmítněte (nebo, chcete-li, zvolte) instalaci multimediálních souborů (slouží pro demonstraci jednotlivých funkcí programu a k vlastnímu používání programu nejsou nezbytné, navíc zabírají na disku kolem 400MB)
  • poté stačí Next
  • ... a ve finále spusťte instalaci tlačítkem Install.

Tak jako při instalaci je při každém spuštění statistického balíku nebo analytického modulu třeba, aby počítač byl připojený k síti a byl dostupný motolský licenční server thurgau.lf2.cuni.cz (195.113.40.36 na všech TCP portech).

Z počítačů připojených do fakultní sítě (děkanát, teoretické ústavy na Plzeňské) a z vnitřní sítě FN Motol jsou prostupy nastavené. Pokud by přesto spojení nefungovalo, ozvěte se.

Kontakt při případných potížích s instalací a používáním (a hlavně komentáře a náměty na zlepšení):
Kryštof Slabý ()

Vydáno: 22. 6. 2011 / Odpovědná osoba: Administrátor