Pokyny k atestační práci – Vnitřní lékařství

VP 2005, 2009, 2011, 2015:

Téma písemné práce zadává uchazeči garant oboru z akreditovaného zařízení, v němž uchazeč uskutečňoval specializační vzdělávání v oboru zkoušky v době zařazení do oboru nebo v němž jako v prvním uskutečňoval specializační vzdělávání v oboru zkoušky, pokud v době zařazení do oboru neuskutečňoval specializační vzdělávání v oboru zkoušky. Vypracovanou písemnou práci odsouhlasí školitel z akreditovaného zařízení, v němž uchazeč uskutečňoval specializační vzdělávání v oboru zkoušky jako v posledním (vyhláška 282/2019 Sb.).

Formální náležitosti práce:

Obsah odpovídá tématu.

Délka 25 stran minimálně, včetně literatury, standardní řádkování 1,5, velikost 12.

Forma: jakýkoliv typ vazby
 
2 vyhotovení odevzdá uchazeč spolu s přihláškou k atestační zkoušce (tedy nejpozději 23. 9. 2021).

Atestační práci je možno nahradit publikovaným článkem v recenzovaném časopise, uchazeč musí být 1. autorem.

Vydáno: 31. 1. 2014 / Upraveno: 16. 2. 2021 / Odpovědná osoba: Mgr. Eva Jogheeová