Pokyny k atestační práci – Dětská chirurgie

   
   
   

Dětská chirurgie – pokyny k atestační práci

 

 

Zadavatel tématu práce:

Kontaktujte předsedu SOR Dětské chirurgie prof. MUDr. Jiřího Šnajdaufa, DrSc., e-mail: @email

 

Věcné (odborné) požadavky:

Práce z oboru dětská chirurgie (konkrétní soubor pacientů cca 5–10 let, nebo zpracovat zadané téma z dětské chirurgie formou přehledného článku)

 

Formální požadavky:

Práce v rozsahu 25 stránek (včetně obrázků, tabulek a grafů). Písmo Times New Roman, velikost 12. Na konci práce 20–25 odkazů použité literatury.

 

Počet odevzdávaných výtisků:

3 výtisky v tištěné podobě

 

Termín odevzdání:

Nejpozději do 21. 2. 2021

 

Místo odevzdán

prof. MUDr. Jiřího Šnajdauf, DrSc.,

Klinika dětské chirurgie 2. LF UK a FN Motol,

V Úvalu 84, 150 06 Praha 5

 

Požadavky na obhajobu:

Diskuse o tématu během atestace

Vydáno: 1. 6. 2015 / Upraveno: 9. 2. 2021 / Odpovědná osoba: Martina Bonaventurová