Atestace pořádané na všech lékařských fakultách

Termíny atestačních zkoušek pro rok 2020
  Specializační obory dle zákona č. 67/2017 Sb. Termín konání atestací Místo konání atestací
  Lékaři
1 alergologie a klinická imunologie 15.–16. 6. 2020 2. LF UK Praha
7.–8. 12. 2020 3. LF UK Praha
2 anesteziologie a intenzivní medicína 8.–12. 6. 2020 LF UK Plzeň
15.–19. 6. 2020 3. LF UK Praha
23.–27. 11. 2020 LF UP Olomouc
30. 11. – 4. 12. 2020 2. LF UK Praha
3 cévní chirurgie 12. 5. 2020 LF MU Brno
18. 11. 2020 LF UK Hradec Králové
4 dětská a dorostová psychiatrie 28.–29. 5. 2020 LF UK Plzeň
3.–4. 12. 2020 1. LF UK Praha
5 dětská chirurgie 23. 4. 2020 LF MU Brno
3. 12. 2020 LF UK Hradec Králové
6 dětská neurologie 15. 6. 2020 2. LF UK Praha
11. 11. 2020 LF OU Ostrava
7 dermatovenerologie 25.–26. 5. 2020, test 23. 4. 2020 LF MU Brno
23.–25. 11. 2020, test 22. 10. 2020 LF UK Hradec Králové
8 endokrinologie a diabetologie 18.–22. 5. 2020 LF MU Brno
23.–27. 11. 2020 LF UK Hradec Králové
9 gastroenterologie 4.–5. 6. 2020 3. LF UK Praha
19.–20. 11. 2020 LF UK Plzeň
10 geriatrie 11.–12. 5. 2020 1. LF UK Praha
20.–21. 10. 2020 2. LF UK Praha
11 gynekologie a porodnictví 17.–19. 6. 2020 2. LF UK Praha
30. 11. – 3. 12. 2020 LF UP Olomouc
15.–17. 12. 2020 1. LF UK Praha
12 hematologie a transfúzní lékařství 25.–26. 6. 2020 2. LF UK Praha
26.–27. 11. 2020 LF MU Brno
13 hygiena a epidemiologie 20. 5. 2020 LF MU Brno
25. 11. 2020 1. LF UK Praha
14 chirurgie 28.–29. 4. 2020 LF MU Brno
2.–6. 11. 2020 LF UK Plzeň
15 infekční lékařství 29.–30. 4. 2020 1. LF UK Praha
5.–6. 11. 2020 LF OU Ostrava
16 kardiochirurgie 25. 5. 2020 1. LF UK Praha
4. 11. 2020 LF MU Brno
17 kardiologie 25.–29. 5. 2020 2. LF UK Praha
7.–11. 12. 2020 LF UK Hradec Králové
18 klinická biochemie 12. 6. 2020 1. LF UK Praha
2. 12. 2020 LF MU Brno
19 klinická onkologie 18.–19. 6. 2020 LF UK Plzeň
14.–15. 12. 2020 LF UK Hradec Králové
20 lékařská genetika 28. 5. 2020 LF UP Olomouc
14. 12. 2020 1. LF UK Praha
21 lékařská mikrobiologie 16. 4. 2020 LF MU Brno
27. 11. 2020 LF UK Plzeň
22 maxilofaciální chirurgie 11. 6. 2020 1. LF UK Praha
23 nefrologie 26. 5. 2020 3. LF UK Praha
1. 12. 2020 2. LF UK Praha
24 neurochirurgie 7. 12. 2020 3. LF UK Praha
25 neurologie 1.–3. 6. 2020 1. LF UK Praha
30. 11. – 4. 12. 2020 2. LF UK Praha
26 nukleární medicína 3. 6. 2020 LF MU Brno
2. 12. 2020 2. LF UK Praha
27 oftalmologie 1.–3. 6. 2020 LF UK Plzeň
10.–12. 11. 2020 LF UP Olomouc
28 ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí 16.–17. 4. 2020 LF UK Plzeň
22.–23. 10. 2020 1. LF UK Praha
3.–4. 12. 2020 LF UP Olomouc
29 otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 23.–24. 4. 2020 LF UP Olomouc
13. 11. 2020 1. LF UK Praha
30 patologie 28.–29. 5. 2020 2. LF UK Praha
7.–8. 12. 2020 LF UK Plzeň
31 pediatrie (dětské lékařství) 18.–19. 5. 2020 1. LF UK Praha
12.–14. 10. 2020 LF UP Olomouc
9.–12. 11. 2020 LF UK Hradec Králové
32 plastická chirurgie 11. 6. 2020 LF MU Brno
10. 12. 2020 LF UP Olomouc
33 pneumologie a ftizeologie 1.–3. 6. 2020 LF UK Hradec Králové
7.–9. 12. 2020 2. LF UK Praha
34 psychiatrie 11.–15. 5. 2020 LF UK Plzeň
19.–23. 10. 2020 1. LF UK Praha
35 radiační onkologie 18. 5. 2020 LF UK Hradec Králové
26. 11. 2020 LF UP Olomouc
36 radiologie a zobrazovací metody 13.–15. 5. 2020 3. LF UK Praha
9.–11. 6. 2020 LF UK Hradec Králové
4.–5. 11. 2020 LF UK Plzeň
24.–25. 11. 2020 LF OU Ostrava
37 rehabilitační a fyzikální medicína 2.–4. 6. 2020 3. LF UK Praha
1.–2. 12. 2020 1. LF UK Praha
38 revmatologie 16.–17. 4. 2020 LF UK Plzeň
22.–23. 10. 2020 1. LF UK Praha
39 soudní lékařství 8. 4. 2020 2. LF UK Praha
3. 12. 2020 LF MU Brno
40 urgentní medicína 16. 6. 2020 2. LF UK Praha
24. 11. 2020 LF MU Brno
41 urologie 28.–29. 5. 2020 LF UK Plzeň
10.–11. 12. 2020, test 24. 4. 2020 LF UK Hradec Králové
42 vnitřní lékařství 20.–24. 4. 2020 LF UK Plzeň
11.–15. 5. 2020 LF UP Olomouc
23.–27. 11. 2020 3. LF UK Praha
30. 11. – 4. 12. 2020 LF UK Hradec Králové
  Zubní lékaři
1 orální a maxilofaciální chirurgie 11. 6. 2020 1. LF UK Praha
24. 6. 2020 LF UK Plzeň
26. 11. 2020 LF MU Brno
2 ortodoncie 2.–3. 6. 2020 1. LF UK Praha
8.–9. 12. 2020 3. LF UK Praha
3 klinická stomatologie 21. 5. 2020 LF UK Hradec Králové
26. 11. 2020 2. LF UK Praha
  Základní obory (podle dřívějších předpisů) převedené na nástavbové (dle Novely)
1 angiologie 26. 5. 2020 1. LF UK Praha
24. 11. 2020 LF UK Plzeň
2 pracovní lékařství 13. 5. 2020 LF UK Plzeň
9. 12. 2020 LF UP Olomouc
3 traumatologie 6. 5. 2020 LF UP Olomouc
24. 11. 2020 LF UK Hradec Králové
Vydáno: 20. 12. 2018 / Upraveno: 9. 6. 2020 / Responsible person: Lucie Hanušková, MBA