Atestace pořádané na 2. lékařské fakultě


Termíny pro rok 2022

 

Přihlášky k atestaci doručené po uvedeném termínu nebudou akceptovány!


Obor: Kardiochirurgie
Termín konání: 8. 4. 2022
Ukončení přijímání přihlášek: 7. 2. 2022
Atestační práce: není požadována

Obor: Rehabilitační a fyzikální medicína
Termín konání: 16.–17. 5. 2022
Ukončení přijímání přihlášek: 17. 3. 2022
Atestační práce: pokyny zde

Obor: Dětská a dorostová psychiatrie
Termín konání: 30.–31. 5. 2022
Ukončení přijímání přihlášek: 31. 3. 2022
Atestační práce: pokyny zde

Obor: Anesteziologie a intenzivní medicína
Termín konání: 30. 5. – 3. 6. 2022
Ukončení přijímání přihlášek: 31. 3. 2022
Atestační práce: není požadována

Obor:

Gastroenterologie
Termín konání: 7.–8. 6. 2022
Ukončení přijímání přihlášek: 8. 4. 2022
Atestační práce: není požadována

Obor: Ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí
Termín konání: 9.–10. 6. 2022
Ukončení přijímání přihlášek: 10. 4. 2022
Atestační práce:

pokyny zde

pro VP 2019 práce není požadována, viz Věstník MZ ČR 1/2022 ze dne 21. 1. 2022 týkající se úpravy VP


Obor: Urologie
Termín konání: 16.–17. 6. 2022
Ukončení přijímání přihlášek: 17. 4. 2022
Atestační práce: pokyny zde

Obor: Klinická stomatologie
Termín konání: 8. 11. 2022
Ukončení přijímání přihlášek: 9. 9. 2022
Atestační práce: pokyny zde

Obor: Lékařská mikrobiologie
Termín konání: 10. 11. 2022
Ukončení přijímání přihlášek: 11. 9. 2022
Atestační práce: pokyny zde

Obor: Dětská neurologie
Termín konání: 14. 11. 2022
Ukončení přijímání přihlášek: 15. 9. 2022
Atestační práce: pokyny zde

Obor: Radiační onkologie
Termín konání: 24.–25. 11. 2022
Ukončení přijímání přihlášek: 25. 9. 2022
Atestační práce: pokyny zde

Obor: Klinická biochemie
Termín konání: 1. 12. 2022
Ukončení přijímání přihlášek: 2. 10. 2022
Atestační práce: není požadována

Obor: Ortodoncie
Termín konání: 6.–7. 12. 2022
Ukončení přijímání přihlášek: 7. 10. 2022
Atestační práce: pokyny zde

Obor: Dětské lékařství / Pediatrie
Termín konání: 8.–9. 12. 2022
Ukončení přijímání přihlášek: 9. 10. 2022
Pro obor Dětské lékařtví:

pokyny pro zpracování kazuistiky pro VP 2009-10, pro VP 2005 není požadováno

Pro obor Pediatrie: atestační práce ani kazuistika není požadována

Obor: Otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku
Termín konání:

9. 12. 2022

Ukončení přijímání přihlášek: 10. 10. 2022
Atestační práce: pokyny zde

Obor: Gynekologie a porodnictví
Termín konání: 9. 12. 2022
Ukončení přijímání přihlášek: 10. 10. 2022
Atestační práce: pokyny zde

Obor: Klinická onkologie
Termín konání: 15.–16. 12. 2022
Ukončení přijímání přihlášek: 16. 10. 2022
Atestační práce: není požadována

Vytvořeno: 30. 1. 2015 / Upraveno: 17. 2. 2022 / Odpovědná osoba: Mgr. Eva Jogheeová