Atestace pořádané na 2. lékařské fakultě


Termíny pro rok 2023

Přihlášky k atestaci doručené po uvedeném termínu nebudou akceptovány!

Místo konání: 2. LF UK

Obor Termín konání Ukončení přijímání přihlášek Kontaktní osoba Atestační práce

Soudní lékařství

změna termínu na 23. 5. 2023 24. 3. 2023 Lucie Hanušková, MBA pokyny zde

Chirurgie

24.–28. 4. 2023

23. 2. 2023

Ivana Strnadová pokyny zde
Urgentní medicína 20.–21. 6. 2023 21. 4. 2023 Martina Bonaventurová není požadována
Cévní chirurgie 20. 10. 2023 21. 8. 2023 Martina Bonaventurová není požadována
Radiologie a zobrazovací metody 6.–8. 11. 2023 7. 9.2023 Lucie Hanušková, MBA není požadována
Oftalmologie 13.–15. 11. 2023 14. 9. 2023 Lucie Hanušková, MBA pokyny zde
Hygiena a epidemiologie 15. 11. 2023 16. 9. 2023 Lucie Hanušková, MBA pokyny zde
Dětská a dorostová psychiatrie 20.–21. 11. 2023 21. 9. 2023 Ivana Strnadová pokyny zde
Hematologie a trasfúzní lékařství 23.–24. 11. 2023 24. 9. 2023 Martina Bonaventurová není požadována
Dermatovenerologie 27.–29. 11. 2023 28. 9. 2023 Ivana Strnadová pokyny zde
Vnitřní lékařství 11.–15. 12. 2023 12. 10. 2023 Martina Bonaventurová pokyny zde
Alergologie a klinická imunologie 18.–19. 12. 2023 19. 10. 2023 Ivana Strnadová pokyny zde
Poslední aktualizace: 2. 3. 2023 / Odpovědná osoba: Lucie Hanušková, MBA