Služby poskytované v rámci specializačního vzdělávání v základních lékařských oborech

Absolventům studia všeobecného lékařství zajistíme zápis do specializačního vzdělávání a pomůžeme při získávání specializace ve zvoleném základním lékařském oboru.

2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze

   

Zájemcům nabízíme

  • Zápis do specializačního vzdělávání a zařazení do zvoleného základního oboru lékařství
  • Konzultace při výběru akreditovaných pracovišť
  • Povinné teoretické kurzy v základních oborech
  • Poradenské služby během specializačního vzdělávání
  • Vystavení certifikátu o absolutoriu základního kmene daného vzdělávacího programu
  • Zajištění atestační zkoušky a vydání diplomu o získání odborné specializace

 

Kontakt

Oddělení specializačního vzdělávání 2. LF UK
V Úvalu 84
150 06 Praha 5 – Motol

tel.: 22443 5855, 22443 5856

Vydáno: 8. 4. 2013 / Poslední aktualizace: 12. 9. 2017 / Odpovědná osoba: Mgr. Eva Jogheeová