Základní specializační obory

Obory specializačního vzdělávání lékařů jsou stanoveny Přílohou 1 zákona 95/2004 Sb. o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů.

Tato vyhláška stanoví nově 43 základních oborů pro lékaře a tři základní obory pro zubní lékaře, dále označení odbornosti příslušných specialistů, minimální délku specializačního vzdělávání a povinný základní kmen.

Zařazení do nástavbového oboru je podmíněno získáním příslušné specializované způsobilosti v základním oboru.

Vydáno: 28. 7. 2014 / Poslední aktualizace: 12. 10. 2017 / Odpovědná osoba: Mgr. Eva Jogheeová