Legislativa a důležité odkazy

Legislativa upravující specializační vzdělávání lékařů

Přehled základní legislativy upravující specializační vzdělávání lékařů a zubních lékařů:

  • veřejnoprávní smlouva mezi Ministerstvem zdravotnictví České republiky a Univerzitou Karlovou v Praze,
  • zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 1. 4. 2004 (novela výše uvedeného zákona je označena č. 67/2017 Sb., s účinností od 1. 7. 2017),
  • vyhláška č. 188/2009 Sb. – o atestační zkoušce, aprobační zkoušce a závěrečné zkoušce certifikovaného kurzu a o postupu k ověření znalostí českého jazyka pohovorem lékařů, zubních lékařů a farmaceutů (o zkouškách lékařů, zubních lékařů a farmaceutů), s účinností od 1. 7. 2009,
  • věstník MZ ČR, roč. 2013 ze dne 22. 1. 2013 – úpravy vzdělávacích programů základních oborů a certifikovaných kurzů (nástavbových oborů) lékařů,
  • vyhláška č. 221/2018 Sb., o vzdělávání v základních kmenech lékařů, s účinností od 9. 10. 2018,
  • vzdělávací programy specializačních oborů,
  • vyhláška č. 280/2018 Sb., o stanovení činností, které může lékař vykonávat bez odborného dohledu a bez odborného dozoru na základě odborné způsobilosti (kompetence lékaře - absolventa) , s účinností od 28. 12. 2018
  • nařízení vlády č. 324/2018 Sb. o výši úhrad za zkoušky lékařů, zubních lékařů a farmaceutů, s účinností od 1.1.2019
Odkazy a informace
Vydáno: 28. 7. 2014 / Poslední aktualizace: 19. 6. 2019 / Odpovědná osoba: Mgr. Eva Jogheeová