Kurzy konané na všech lékařských fakultách

Termíny kurzů pro rok 2019 
  Obor specializace
(dle Novely)
Termín kurzu Místo konání kurzu
Základní obory
1 alergologie a klinická imunologie Předatestační kurz I
13.–16. 5. 2019 1. LF UK Praha
Předatestační kurz II
4.–7. 11. 2019 1. LF UK Praha
2 kmen
anesteziologie a intenzivní medicína
Kurz na ukončení kmene + test (kurz nepovinný, není podmínkou povinného testu)
13.–17. 5. 2019 2. LF UK Praha
Test k ukončení kmene povinný
17. 5. 2019 2. LF UK Praha
Test k ukončení kmene povinný
17. 5. 2019 LF MU Brno
Kurz na ukončení kmene + test (kurz nepovinný, není podmínkou povinného testu)
21.–25. 10. 2019 LF MU Brno
Test k ukončení kmene povinný
25. 10. 2019 LF MU Brno
Kurz na ukončení kmene + test (kurz nepovinný, není podmínkou povinného testu)
14.–25. 10. 2019 3. LF UK Praha
Test k ukončení kmene povinný
25. 10. 2019 3. LF UK Praha
Základy ECMO (Extrakorporální membránová oxygenace) FN Motol Praha
atestace
anesteziologie a intenzivní medicína
Předatestační kurz + test (kurz nepovinný, není podmínkou povinného testu)
8.–18. 4. 2019 LF MU Brno
Předatestační test povinný
18. 4. 2019 LF MU Brno
Předatestační kurz + test (kurz nepovinný, není podmínkou povinného testu)
8.–18. 4. 2019 2. LF UK Praha
Předatestační test povinný
18. 4. 2019 2. LF UK Praha
Předatestační kurz + test (kurz nepovinný, není podmínkou povinného testu)
7.–18. 10. 2019 1. LF UK Praha
Předatestační test povinný
18. 10. 2019 1. LF UK Praha
Předatestační test povinný
18. 10. 2019 LF OU Ostrava
3 cévní chirurgie Test Cévní chirurgie
fakulta pořádající atest. LF OU Ostrava
Test Cévní chirurgie
fakulta pořádající atest. 2. LF UK Praha
4 dermatovenerologie Předatestační test Dermatovenerologie
24. 4. 2019 LF UK Plzeň
Předatestační test Dermatovenerologie
bude určeno 2. LF UK Praha
5 dětská a dorostová psychiatrie Dětská a dorostová psychiatrie
16.–20. 9. 2019 LF UK Plzeň
Forenzní a posudková problematika v dětské a dorostové psychiatrii
23. 10. 2019 LF UK Plzeň
6 dětská chirurgie  
7 dětská  neurologie  
8 endokrinologie a diabetologie Předatestační kurz Diabetologie a metabolismus, Předatestační kurz Endokrinologie
18.–29. 3. 2019 2. LF UK Praha
Předatestační kurz Diabetologie a metabolismus, Předatestační kurz Endokrinologie
14.–25. 10. 2019 1. LF UK Praha
9 gastroenterologie Předatestační kurz
4.–22. 3. 2019 1. LF UK Praha
10 geriatrie Modul III
29.–30. 4. 2019 1. LF UK Praha
Modul II
jaro 2020  
Modul I
2.–3. 10. 2019 LF UK Hradec Králové
11 gynekologie a porodnictví Předatestační kurz gynekologie a porodnictví
I. část kurzu 25.–29. 3. 2019, II. část kurzu 8.–12. 4. 2019 LF UK Plzeň
Novinky z gynekologie
13.–17. 5. 2019 2. LF UK Praha
Novinky z gynekologie
16.–20. 9. 2019 LF OU Ostrava
Předatestační kurz gynekologie a porodnictví
I. část kurzu 7.–11. 10. 2019, II. část kurzu 21.–25. 10. 2019 LF MU Brno
12 hematologie a transfúzní lékařství Novinky v hematologii a transfuzním lékařství (doporučený)
1.–12. 4. 2019 1. LF UK + ÚHKT
13 hygiena a epidemiologie Předatestační kurz
1.–5. 4. 2019 3. LF UK Praha
Novinky z hygieny a epidemiologie
4.–15. 11. 2019 3. LF UK Praha
14 chirurgie Novinky v chirurgii
18.–22. 3. 2019 2. LF UK Praha
Novinky v chirurgii  
16.–20. 9. 2019 LF UP Olomouc
15 infekční lékařství Novinky v infekčním lékařství
18.–22. 2. 2019 3. LF UK Praha
16 kardiochirurgie  
17 kardiologie Předatestační kurz
8.–12. 4. 2019 1. LF UK Praha
Předatestační kurz
16.–20. 9. 2019 LF MU Brno
18 klinická biochemie Specializační kurz 1. část
25.–29. 3. 2019 1. LF UK Praha
Specializační kurz 2. část
14.–18. 10. 2019 1. LF UK Praha
19 klinická onkologie Předatestační kurz
1.–12. 4. 2019 LF UP Olomouc
Předatestační kurz
14.–25. 10. 2019 2. LF UK Praha
20 lékařská genetika Pokroky lékařské genetiky
12.–13. 3. 2019 2. LF UK Praha
Psychologie genetického poradenství
9. 10. 2019 LF MU Brno
21 lékařská mikrobiologie Klinická mikrobiologie – novinky
3.–6. 6. 2019 LF UP Olomouc
Lékařská parazitologie – novinky
7.–9. 10. 2019 1. LF UK Praha
Lékařská virologie – novinky
4.–6. 11. 2019 1. LF UK Praha
Lékařská bakteriologie – novinky
19.–22. 11. 2019 3. LF UK Praha
Lékařská mykologie – novinky
25.–27. 11. 2019 LF UK Hradec Králové
22 maxilofaciální chirurgie  
23 nefrologie Předatestační I. část nefrologický, dialyzační, transplantační
11.–15. 3. 2019 1. LF UK Praha
Předatestační II. část nefrologický, dialyzační, transplantační
14.–18. 10. 2019 1. LF UK Praha
24 neurochirurgie Základy neurochirurgie
15.–19. 4. 2019 LF UK Plzeň
Základy neurochirurgie  
4.–8. 11. 2019 LF UK Plzeň
25 neurologie Předatestační kurz
18. 3. – 12. 4. 2019 LF UP Olomouc
Základy neurologie
13.–24. 5. 2019 LF MU Brno
Základy neurologie
10.–21. 6. 2019 1. LF UK Praha
Základy neurologie
16.–27. 9. 2019 2. LF UK Praha
Předatestační kurz
30. 9. – 25. 10. 2019 LF UK Plzeň
Základy neurologie
7.–18. 10. 2019 LF UP Olomouc
26 nukleární medicína Vyšetření myokardu pomocí gated SPECT (doporučená stáž)
4.–8. 2. 2019 LF UP Olomouc
Vyšetření myokardu pomocí gated SPECT (doporučená stáž)
9.–13. 9. 2019 LF UP Olomouc
Vyšetření myokardu pomocí gated SPECT (doporučená stáž)
11.–15. 11. 2019 LF UP Olomouc
27 oftalmologie Předatestační test Oftalmologie
  IPVZ
28 ortopedie a traumatologie pohybového aparátu Test k ukončení kmene povinný
1. 2. 2019 1. LF UK Praha
Kurz před atestací Ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí (Vybrané kapitoly z ortopedie)
4.–8. 2. 2019 3. LF UK Praha
Předatestační stáž
4. 2. – 29. 3. 2019 Ortopedická klinika 1. LF UK a NNB
Kurz před atestací Ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí (Dětská ortopedie a traumatologie)
11.–15. 2. 2019; 16.–20. 9. 2019 2. LF UK Praha
Test k ukončení kmene povinný
21. 3. 2019 2. LF UK Praha
Předatestační stáž
6. 5. – 28. 6. 2019 Ortopedická klinika 1. LF UK a NNB
Předatestační stáž
2. 9. – 25. 10. 2019 Ortopedická klinika 1. LF UK a NNB
Test k ukončení kmene povinný
1. 11. 2019 1. LF UK Praha
Test k ukončení kmene povinný
13. 12. 2019 2. LF UK Praha
29 otorinolaryngologie Test
  1. LF UK Praha
30 patologie Základy patologie
1.–5. 4. 2019 LF UP Olomouc
7týdenní předatestační stáž
8. 4. – 24. 5. 2019 LF UP Olomouc
7týdenní předatestační stáž
23. 9. – 8. 11. 2019 1. LF UK Praha
Základy patologie
18.–22. 11. 2019 1. LF UK Praha
31 pediatrie (dětské lékařství) Základy dětského lékařství
8.–12. 4. 2019 LF MU Brno
Základy dětského lékařství
2.–6. 9. 2019 LF OU Ostrava
32 plastická chirurgie Předatestační kurz
4.–8. 11. 2019 3. LF UK Praha
33 pneumologie a ftizeologie Předatestační kurz
25. 2. – 8. 3. 2019 LF UP Olomouc
Předatestační kurz
7.–18. 10. 2019 LF MU Brno
34 psychiatrie Kurzy psychoterapie
20.–25. 1. 2019; 18.–29. 11. 2019 OS Psychiatrické společnosti + Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN
Test z psychiatrie
26. 2. 2019 v 10 hod. 1. LF UK Praha
Základy práce s psychotickým pacientem (nepovinný kurz)
19. 3. 2019 3. LF UK Praha
Kurz Psychoedukace u schizofrenie (nepovinný)
20. 3. 2019 3. LF UK Praha
Test z psychiatrie
14. 5. 2019 v 10 hod. 1. LF UK Praha
Základy práce s psychotickým pacientem (nepovinný kurz)
16. 9. 2019 3. LF UK Praha
Kurz Psychoedukace u schizofrenie (nepovinný)
17. 9. 2019 3. LF UK Praha
Test z psychiatrie
8. 10. 2019 v 10 hod. 1. LF UK Praha
Test z psychiatrie
12. 11. 2019 v 10 hod. 1. LF UK Praha
35 radiační onkologie Zevní radioterapie a brachyterapie
25. 3. 2019 LF UK Hradec Králové
Předatestační stáž zakončená testem
1.–12. 4. 2019 LF MU Brno
Radiologická fyzika
16. 4. 2019 1. LF UK Praha
Cytotoxická chemoterapie, biologická a hormonální terapie
14. 5. 2019 LF MU Brno
Radiologická fyzika
16. 9. 2019 3. LF UK Praha
Biologie nádorů
23. 9. 2019 3. LF UK Praha
Hodnocení výsledků léčby, lékařská statistika
10. 10. 2019 1. LF UK Praha
Předatestační stáž zakončená testem
21. 10. – 1. 11. 2019 3. LF UK Praha
36 radiologie a zobrazovací metody Sonografie
17.–19. 1. 2019 Čejkovice, (LF MU Brno)
Novinky z radiologie
21.–25. 1. 2019 LF UP Olomouc + LF MU Brno
Sonografie
19. 3. 2019 2. LF UK Praha
Zobrazování srdce a velkých cév
28.–29. 3. 2019 2. LF UK Praha
Mamární diagnostika
3. 4. 2019 1. LF UK Praha
Radiační ochrana pro aplikující odborníky
8.–12. 4. 2019 2. LF UK Praha
Radiologie urogenitálního systému
12.–13. 4. 2019 Praha (LF UP Olomouc)
Radiologie hrudníku
15.–16. 4. 2019 Čeladná (LF UP Olomouc)
Angiografie a intervenční radiologie
23.–24. 4. 2019 2. LF UK Praha
Pediatrická radiologie
29.–30. 4.2019 2. LF UK Praha
Počítačová tomografie (CT)
23.–25. 5. 2019 LF UK Plzeň
Novinky z radiologie
27.–31. 5. 2019 1. LF UK Praha
Radiologie abdominální, gastrointestinální
5.–8. 9. 2019 Lednice (LF MU Brno)
Radiační ochrana pro aplikující odborníky
11.–13. 9. 2019 LF UP Olomouc
Muskuloskeletální radiologie
16.–17. 9. 2019 3. LF UK Praha
Novinky z radiologie  
23.–27. 9. 2019 LF UP Olomouc
Neuroradiologie
14.–15. 10. 2019 2. LF UK Praha
Magnetická rezonance
22.–23. 10. 2019 1. LF UK Praha
Novinky z radiologie
4.–8. 11. 2019 3. LF UK Praha
37 rehabilitační a fyzikální medicína Myoskeletální / manuální medicína, část A
A1: 21.–25. 1. 2019; A2: 11.–15. 3. 2019.; A3 IPVZ
Myoskeletální / manuální medicína, část B
B1; B2;B3 bude naplánováno
Myoskeletální / manuální medicína, část C
  bude naplánováno
Myoskeletální / manuální medicína, část D + test
  bude naplánováno
Kurz fyzikální terapie
30. 1. – 1. 2. 2019 3. LF UK Praha
Diagnostika a léčba bolesti v rehabilitaci
11.–13. 3. 2019 2. LF UK Praha
Kinezioterapie pro lékaře
1.–4. 4. 2019 IPVZ
Předatestační kurz
1.–12. 4. 2019 3. LF UK Praha
Kurz balneologie
8.–12. 4. 2019 IPVZ
Kurz ergodiagnostika a ergoterapie
16.–20. 9. 2019 1. LF UK Praha
Kinezioterapie pro lékaře
23.–26. 9. 2019 2. LF UK Praha
Předatestační kurz
14.–25. 10. 2019 IPVZ
38 revmatologie  
39 soudní lékařství Předatestační specializační stáž Soudní lékařství I
11.–22. 3. 2019 LF MU a FNUSA Brno
Specializační kurz Soudní lékařství
3.–7. 6. 2019 1. LF UK Praha
Předatestační specializační stáž Soudní lékařství II
15.–26. 7. 2019 LF UK Hradec Králové
Předatestační specializační stáž Soudní lékařství III
30. 9. – 4. 10. 2019 ÚVN Praha
Předatestační specializační stáž Soudní lékařství IV
29. 10. – 1. 11. 2019 LF UP a FN Olomouc
40 urgentní medicína Kurz ATLS Provider (nebo platný certifikát o absolvování tohoto kurzu)
9.–11. 1.; 6.–8. 2.; 6.–8. 3.; 3.–5. 4. 2019 www.atls.cz
Kurz ALS Provider (nebo platný certifikát o absolvování tohoto kurzu)
  www.resuscitace.cz
Kurz Medicína katastrof a krizová připravenost ve zdravotnictví 3 dny
  IPVZ
Specializační kurz Urgentní medicína 3 týdny
18.–22.3.; 8.–12. 4.; 13.–17. 5. 2019 LF UK Hradec Králové
41 urologie Urodynamické vyšetření
14. 2. 2019 LF UP Olomouc
Ultrasonografie
15. 2. 2019 LF UP Olomouc
Ženská urologie
28. 2. 2019 LF UP Olomouc
Dětské urologie
20. 3. 2019 LF UK Hradec Králové
Onkourologie II (nádory prostaty, varlat, penisu)
21. 3. 2019 LF UP Olomouc
Kurz onkourologie I (nádory močového měchýře a ledvin)
11. 4. 2019 LF MU Brno
Ultrasonografie
24. 4. 2019 3. LF UK Praha
Kurz urodynamika
25. 4. 2019 1. LF UK Praha
Ultrasonografie
25. 4. 2019 3. LF UK Praha
Test k atestaci
10. 5. 2019 LF UK Hradec Králové
Ženská urologie
22. 5. 2019 3. LF UK Praha
Kurz andrologie  
23. 5. 2019 1. LF UK Praha
Kurz andrologie
5. 9. 2019 1. LF UK Praha
Kurz urodynamika
19. 9. 2019 2. LF UK Praha
Kurz onkourologie II (nádory prostaty, varlat, penisu)
20. 9. 2019 2. LF UK Praha
Kurz onkourologie I (nádory močového měchýře a ledvin)
7. 11. 2019 1. LF UK Praha
42 vnitřní lékařství Předatestační kurz
1.–12. 4. 2019 1. LF UK Praha
Předatestační kurz
1.–12. 4. 2019 LF OU Ostrava
Novinky z vnitřního lékařství
27.–31. 5. 2019 3. LF UK Praha
Novinky z vnitřního lékařství
10.–14. 6. 2019 LF UP Olomouc
Předatestační kurz
2.–13. 9. 2019 LF MU Brno
Předatestační kurz
2.–13. 9. 2019 2. LF UK Praha
Novinky z vnitřního lékařství
21.–25. 10. 2019 1. LF UK Praha
43 všeobecné praktické lékařství (nepovinné kurzy) Základy pracovního lékařství pro praktické lékaře (Poskytování pracovně-lékařské služby)
Základy pracovního lékařství pro praktické lékaře
 
Povinné základní kurzy
1 Lékařská první pomoc (3 dny) 28.–30. 1. 2019 3. LF UK Praha
4.–6. 2. 2019 3. LF UK Praha
13.–15. 2. 2019 LF UP Olomouc
18.–20. 2.2019 3. LF UK Praha
20.–22. 3. 2019 LF UP Olomouc
10.–12. 4. 2019 LF UP Olomouc
24.–26. 4. 2019 1. LF UK Praha

15.–17. 5. 2019

LF UP Olomouc
12.–14. 6. 2019 LF UP Olomouc
9.–11. 9. 2019 3. LF UK Praha
16.–18. 9. 2019 3. LF UK Praha
23.–25. 9. 2019 3. LF UK Praha
25.–27. 9. 2019 1. LF UK Praha
30. 10. – 1. 11. 2019 1. LF UK Praha
2 Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace (2 dny) 31. 1. – 1. 2. 2019 LF UP Olomouc
11.–12. 2. 2019 3. LF UK Praha
7.–8. 3. 2019 LF UP Olomouc
11.–12. 4. 2019 LF UP Olomouc
15.–16. 4. 2019 3. LF UK Praha
23.–24. 4. 2019 1. LF UK Praha
9.–10. 5. 2019 LF UP Olomouc
6.–7. 6. 2019 LF UP Olomouc
16.–17. 9. 2019 1. LF UK Praha
3 Prevence škodlivého užívání návykových látek a léčba závislostí (1 den) 6. 2. 2019 LF UK Hradec Králové
12. 2. 2019 1. LF UK Praha
20. 2. 2019 LF UP Olomouc
28. 2. 2019 3. LF UK Praha
17. 4. 2019 LF UP Olomouc
22. 5. 2019 LF UP Olomouc
13. 6. 2019 3. LF UK Praha
19. 6. 2019 LF UP Olomouc
17. 9. 2019 1. LF UK Praha
18. 9. 2019 LF UK Hradec Králové
19. 9. 2019 3. LF UK Praha
25. 9. 2019 LF UP Olomouc
3. 10. 2019 3. LF UK Praha
5. 12. 2019 3. LF UK Praha
4 Radiační ochrana (1 den) 24. 1. 2019 3. LF UK Praha
21. 2. 2019 LF UP Olomouc
22. 2. 2019 LF UP Olomouc
30. 5. 2019 3. LF UK Praha
23. 5. 2019 3. LF UK Praha
11. 9. 2019 LF UP Olomouc
19. 9. 2019 3. LF UK Praha
14. 11. 2019 3. LF UK Praha
5 Radiační ochrana pro aplikující odborníky (5 dní) 8.–12. 4. 2019 2. LF UK Praha
11.–13. 9. 2019 LF UP Olomouc
 
Základní obory (podle dřívějších předpisů) převedené na nástavbové (dle Novely)
1 angiologie Předatestační kurz
23.–26. 4.2019; 30. 9. – 4. 10. 2019 1. LF UK Praha
2 pracovní lékařství Předatestační kurz Pracovní lékařství 10denní
4.–15. 3. 2019 3. LF UK Praha
3 traumatologie Předatestační kurz
4.–15. 3. 2019 3. LF UK Praha
Vydáno: 23. 1. 2019 / Poslední aktualizace: 23. 4. 2019 / Odpovědná osoba: Lucie Hanušková, MBA