Kurzy konané na všech lékařských fakultách

Termíny kurzů pro rok 2020
 
KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 2020
Obor specializace Název kurzu Termín kurzu Místo konání kurzu
Specializační obory (dle Novely)
1 alergologie a klinická imunologie Předatestační kurz I. (všechny VP) 11.–14. 5. 2020 1. LF UK
Předatetační kurz II. (všechny VP) 2.–5. 11. 2020 1. LF UK
2 KMEN anesteziologický test k ukončení kmene povinný (VP2010, VP2011, VP2015) 21. 2. 2020 LF MU Brno
test k ukončení kmene povinný (VP2010, VP2011, VP2015) 21. 2. 2020 2. LF UK
test k ukončení kmene povinný (VP2010, VP2011, VP2015) 25. 9. 2020 1. LF UK
test k ukončení kmene povinný (VP2010, VP2011, VP2015) 25. 9. 2020 LF OU 
Základy AIM (VP2019) 17.–21. 2. 2020 2. LF UK
Základy AIM (VP2019) 17.–21. 2. 2020 LF MU Brno
Základy AIM (VP2019) 21.–25. 9. 2020  1. LF UK
Základy AIM (VP2019) 21.–25. 9. 2020 LF OU
Vědní základy oboru AIM (nepovinný)    
anesteziologie a intenzivní medicína předatestační test povinný  (VP2005, VP2010, VP2011, VP2015) 30. 4. 2020 LF MU Brno
předatestační test povinný  (VP2005, VP2010, VP2011, VP2015) 16. 10. 2020 LF MU Brno
předatestační test povinný  (VP2005, VP2010, VP2011, VP2015)    
předatestační test povinný  (VP2005, VP2010, VP2011, VP2015)    
Simulace kritických stavů (VP2019)    
Simulace kritických stavů (VP2019)    
předatestační kurz + test  (kurz nepovinný, není podmínkou povinného testu)  5.–16. 10. 2020 2. LF UK
předatestační kurz + test  (kurz nepovinný, není podmínkou povinného testu) 20.–30. 4. 2020 3. LF UK
předatestační kurz + test  (kurz nepovinný, není podmínkou povinného testu)    
3 cévní chirurgie  test Cévní chirurgie (VP2005, VP2009-10, VP2011, VP2015)    
test Cévní chirurgie (VP2005, VP2009-10, VP2011, VP2015)    
4 KMEN anesteziologický Základy dermatovenerologie (VP2018) 10.–14. 2. 2020 LF UK Hradec Králové
dermato- venerologický Základy dermatovenerologie (VP2018) 21.–25. 9. 2020 3. LFUK
anesteziologie a intenzivní medicína předatestační test Dermatovenerologie (VP2005, VP2009, VP2011, VP2015) 22. 10. 2020 LF UK Hradec Králové
dermato- venerologie  předatestační test Dermatovenerologie (VP2005, VP2009, VP2011, VP2015) 23. 4. 2020 LF MU Brno
  Klinická dermatovenerologie k atestaci (nepovinný)    
5 dětská a dorostová psychiatrie Dětská a dorostová psychiatrie (VP2005, VP2010, VP2015, VP2019)    
Forenzní a posudková problematika v dětské a dorostové psychiatrii (VP2010, VP2015, VP2019)    
Psychoterapie s nácvikem psychoterapeutických dovedností a supervizí (VP2019)    
6 dětská chirurgie xxx    
7 dětská  neurologie xxx    
8 endokrinologie a diabetologie Předatestační kurz Diabetologie a metabolismus (VP2005, VP2010, VP2011, VP2015 + povinný předatestační test); VP 2019 bez testu!  23. 3. – 3. 4. 2020 LF MU Brno
Předatestační kurz Endokrinologie (VP2005 pouze test, VP2010, VP2011, VP2015 + povinný předatestační test); VP 2019 bez testu!
Předatestační kurz Diabetologie a metabolismus (VP2005, VP2010, VP2011, VP2015 + povinný předatestační test); VP 2019 bez testu!

12.–16. 10. 2020 – Endokrinologie

19.–23. 10. 2020 – Diabetologie a metabolismus

LF UK Hradec Králové
Předatestační kurz Endokrinologie (VP2005 pouze test, VP2010, VP2011, VP2015 + povinný předatestační test); VP 2019 bez testu!
9 gastroenterologie  Předatestační kurz (VP2005 pouze test, VP2010, VP2011, VP2015 + povinný předatestační test); VP 2019 test až u zkoušky! 20.–24. 4. 2020 3. LFUK
Předatestační kurz (VP2005 pouze test, VP2010, VP2011, VP2015 + povinný předatestační test); VP 2019 test až u zkoušky!    
Animální modely a simulátory (VP2010, VP2011, VP2015)    
10 geriatrie  přeatestační kurz Geriatrie - Modul I (všechny VP)    
přeatestační kurz Geriatrie - Modul II (všechny VP) 5.–6. 3. 2020 LF MU Brno
přeatestační kurz Geriatrie - Modul III (všechny VP) 30. 9. – 1. 10. 2020 1. LF UK
Základní symptomy v paliativní medicíně včetně bolesti a jejich léčba (VP2018)    
11   Novinky z gynekologie a porodnictví/Základy gynekologie a porodnictví (všechny VP krom VP2005) 10.–13. 2. 2020 LF UK Hradec Králové
  Novinky z gynekologie a porodnictví/Základy gynekologie a porodnictví (všechny VP krom VP2005) 12.–15. 10. 2020  LF UK Plzeň
  Novinky z gynekologie a porodnictví/Základy gynekologie a porodnictví (všechny VP krom VP2005) 21.–24. 9. 2020  3. LF UK
  Novinky z gynekologie a porodnictví/Základy gynekologie a porodnictví (všechny VP krom VP2005) 13.–16. 10. 2020 LF OU Ostrava
  Základy gynekologie a porodnictví - vaginální porodnické extrakční operace (praktická část) (VP2019) 14. 2. 2020 LF UK Hradec Králové
  Základy gynekologie a porodnictví -  vaginální porodnické extrakční operace (praktická část)  (VP2019) 22. 1. 2020 LF OU Ostrava
  Základy gynekologie a porodnictví - vaginální porodnické extrakční operace (praktická část)  (VP2019) 30. 1. 2020 2. LF UK
  Základy gynekologie a porodnictví - vaginální porodnické extrakční operace (praktická část)  (VP2019) 28. 2. 2020 1. LF UK
  Základy gynekologie a porodnictví - vaginální porodnické extrakční operace (praktická část)  (VP2019) 4. 3. 2020 LF UP Olomouc
  Základy gynekologie a porodnictví - vaginální porodnické extrakční operace (praktická část)  (VP2019) 9. 3. 2020 3. LF UK
KMEN  Základy gynekologie a porodnictví - vaginální porodnické extrakční operace (praktická část)  (VP2019) 13. 3. 2020  LF UK Plzeň
gynekologicko-porodnický Základy gynekologie a porodnictví - vaginální porodnické extrakční operace (praktická část)  (VP2019) 7. 9. 2020 3. LFUK
  Základy gynekologie a porodnictví - vaginální porodnické extrakční operace (praktická část)  (VP2019) 9. 9. 2020 LF OU Ostrava
  Základy gynekologie a porodnictví - vaginální porodnické extrakční operace (praktická část)  (VP2019) 11. 9. 2020  1. LF UK
  Základy gynekologie a porodnictví - vaginální porodnické extrakční operace (praktická část)  (VP2019) 24. 9. 2020 2. LF UK
  Základy gynekologie a porodnictví - vaginální porodnické extrakční operace (praktická část)  (VP2019) 7. 10. 2020 LF UP Olomouc
  Základy gynekologie a porodnictví - vaginální porodnické extrakční operace (praktická část)  (VP2019) 13. 10. 2020 LF MU Brno
  Základy gynekologie a porodnictví - vaginální porodnické extrakční operace (praktická část)  (VP2019) 23. 10. 2020 LF UK Plzeň
  Základy gynekologie a porodnictví - vaginální porodnické extrakční operace (praktická část)  (VP2019) 14. 12. 2020  LF UK Hradec Králové
gynekologie a porodnictví Předatestační kurz gynekologie a porodnictví (pro VP 2005 povinný pouze test) 20.–25. 4. + 11.–15. 5. 2020 2. LF UK
  Předatestační kurz gynekologie a porodnictví (pro VP 2005 povinný pouze test) 5.–9. 10. + 19.–23. 10. 2020 LF UP Olomouc
12 hematologe a transfúzní lékařství Novinky v hematologii a transfuzním lékařství (doporučený)  14.–24. 4. 2020 1. LF UK
13 KMEN hygienicko-epidemiologický Novinky z hygieny a epidemiologie/Základy hygieny a epidemiologie (všechny VP kromě VP2005) 14.–25. 9. 2020 LF UP Olomouc
hygiena a epidemiologie  Předatestační kurz (všechny VP) 6.–10. 4. 2020 1. LF UK
14 KMEN chirurgický Novinky v chirurgii/Základy chirurgie 15.–19. 6. 2020 LF UP Olomouc
Novinky v chirurgii/Základy chirurgie 10.–14. 2. 2020 1. LF UK
Novinky v chirurgii/Základy chirurgie 14.–18. 9. 2020 3. LF UK 
15 infekční lékařství  Novinky v infekčním lékařství/ Základy infekčního lékařství (VP2011, VP2015, VP2018) 10.–14. 2. 2020 LF UK Plzeň
  KMEN kardiochirurgický xxx    
16 kardiochirurgie  Předatestační test (VP2005, VP2009); VP2011 a VP2018 test až u zkoušky!    
17 kardiologie  Předatestační kurz (všechny VP) 20.–24. 4. 2020 2. LF UK
Předatestační kurz (všechny VP) 19.–23. 10. 2020 LF UK Hradec Králové
18 klinická biochemie Specializační kurz 1. část (všechny VP) 30. 3. – 1. 4. 2020 1. LF UK
Specializační kurz 2. část (všechny VP) 19.–23. 10. 2020 1. LF UK
19 klinická onkologie  předatestační kurz (VP2011, VP2015, VP2018) 6.–17. 4. 2020 LF UK Plzeň
předatestační kurz  (VP2011, VP2015, VP2018) 2.–13. 11. 2020 LF UK Hradec Králové
20 lékařská genetika  Pokroky lékařské genetiky (všechny VP) 26.–27. 3. 2020 LF UP Olomouc
Psychologie genetického poradenství (všechny VP kromě VP2019) 23. 9. 2020 1. LF UK
21 lékařská mikrobiologie Klinická mikrobiologie – novinky (všechny VP) 8.–11. 6. 2020 LF UP Olomouc
Lékařská parazitologie - novinky (všechny VP) 21.–23. 9. 2020 1. LF UK
Lékařská virologie - novinky (všechny VP) 2.–4. 11. 2020 1. LF UK
Lékařská bakteriologie - novinky (všechny VP) 20.–24. 4. 2020 1. LF UK
Lékařská mykologie - novinky (všechny VP) 25.–27. 11. 2020 LF UK Hradec Králové
22 KMEN maxilofaciálně- chirurgický xxx    
maxilofaciální chirurgie xxx    
23 nefrologie  Předatestační I. Část nefrologický, dialyzační transplantační (všechny VP) 16.–20. 3. 2020 3. LFUK
Předatestační II. Část nefrologický, dialyzační, transplantační (všechny VP) 21.–25. 9. 2020 2. LF UK
test předatestační v Nefrologii (VP2009, VP2011, VP2015)    
24 KMEN neurochirurgický Základy neurochirurgie (VP2005, VP2010, VP2011, VP2015 ke kmeni; VP2019 k atestaci)    
neurochirurgie       
25 KMEN neurologický Základy neurologie (všechny VP kromě VP2005) 23.–27. 3. 2020 3. LFUK
Základy neurologie (všechny VP kromě VP2005) 11.–22. 5. 2020  LF MU Brno
Základy neurologie (všechny VP kromě VP2005) 14.–25. 9. 2020  1. LF UK
Základy neurologie (všechny VP kromě VP2005) 23. 11. – 4. 12. 2020  LF OU Ostrava
neurologie  Předatestační kurz (všechny VP)  30. 3. – 25. 4. 2020 1.LF UK
  Předatestační kurz (všechny VP)  5.–30. 10. 2020 2. LF UK
  kurz v neuropsychiatrickém pomezí (VP2019)
kurz je povinný pouze pro lékaře, kteří absolvovali povinnou odbornou praxi podle části I. 2.2 c
   
  nukleární medicína  kurz Z Nukleární medicíny (VP2019)    
26 Vyšetření myokardu pomocí gated SPECT (doporučená stáž) 3.–7.2.2020 LF UP Olomouc
Vyšetření myokardu pomocí gated SPECT (doporučená stáž) 7.–11.9.2020 LF UP Olomouc
Vyšetření myokardu pomocí gated SPECT (doporučená stáž)    
27 KMEN oftalmologický xxx    
oftalmologie  předatestační test Oftalmologie (všechny VP kromě VP2019)   IPVZ
28 KMEN ortopedický Základy ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí (VP2019) 27.31. 1. 2020 LF MU Brno
Základy ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí (VP2019) 26.–30. 10. 2020 LF MU Brno
Základy ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí (VP2019) 13. 1., 17.1. 2020 3. LF UK 
Základy ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí (VP2019) 8.–12. 6. 2020 2. LF UK
Základy ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí (VP2019)    
Test k ukončení kmene povinný (VP2011, VP2015) 1. 4. 2020 Plzeň
Test k ukončení kmene povinný (VP2011, VP2015) 11. 12. 2020 1. LF UK
Test k ukončení kmene povinný (VP2011, VP2015) 27. 3. 2020  2. LF UK
Test k ukončení kmene povinný (VP2011, VP2015) 30. 10. 2020 2. LF UK
ortopedie a traumatologie pohybového aparátu předatestační stáž 3. 2. – 28. 3. 2020 1. LF UK
předatestační stáž 4. 5. – 28. 6. 2020 1. LF UK
předatestační stáž 5. 10. – 27. 11. 2020 1. LF UK
předatestační stáž    
předatestační stáž    
Kurz před atestací Ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí (Vybrané kapitoly z ortopedie)  08.–12. 6. 2020 3. LF UK
Kurz před atestací Ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí (Vybrané kapitoly z ortopedie)     
Kurz před atestací Ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí (Dětská ortopedie a traumatologie) 2.–6. 11. 2020 2. LF UK
29 KMEN otorino-laryngologický Základy v otorinolaryngologii a chirurgii hlavy a krku (VP2018) leden – prosinec 2020 1. LF UK(termín dle dohody se školitelem)
otorino-laryngologie Novinky v otorinolaryngologii a chirurgii hlavy a krku (VP2018)    
test (VP2005 přeatestační), (VP2010 u zkoušky), (VP2011 a VP2015 test k ukončení kmene)    
30 KMEN patologický Základy patologie s testem (všechny VP, u dřívějších VP stáž s testem) 10.–14. 2. 2020  2. LFUK
Základy patologie s testem (všechny VP, u dřívějších VP stáž s testem) 18.–25. 5. 2020 LF UK Plzeň
patologie 7-týdenní předatestační stáž (všechny VP) 9. 3. – 24. 4. 2020 2. LF UK
  7-týdenní předatestační stáž (všechny VP) 21. 9. – 6. 11. 2020 LF UK Plzeň
31 KMEN pediatrický Základy dětského lékařství (všechny VP) 20.–24. 4. 2020 3. LF UK
Základy dětského lékařství (všechny VP) 26.–30. 10. 2020 2. LF UK
Základy dětského lékařství (všechny VP)    
pediatrie (dětské lékařství) kurz Očkování v praxi praktického lékaře pro děti a dorost (VP2019)
povinné pro lékaře absolvující praxi 2.2. e) povinná odborná doplňková
praxe v oboru pediatrie – praktické lékařství pro děti a dorost v délce 6
měsíců
   
kurz Racionální antibiotická léčba v ordinaci praktického lékaře pro děti a dorost (VP2019)
povinné pro lékaře absolvující praxi 2.2. e) povinná odborná doplňková
praxe v oboru pediatrie – praktické lékařství pro děti a dorost v délce 6
měsíců
   
32 plastická chirurgie Předatestační kurz (všechny VP; VP2005+test) 2.–6. 11. 2020 3. LF UK
33 pneumologie a ftizeologie  Předatestační kurz (všechny VP) 12.–23. 10. 2020 2. LF UK
Předatestační kurz (všechny VP)  24. 2. – 6. 3. 2020 LF UK Hradec Králové
34 KMEN psychiatrický Základy psychiatrie (VP2019) 19.–21. 2. 2020 1. LF UK
Základy psychiatrie (VP2019) 23.–25. 9. 2020 1. LF UK
Základy psychiatrie (VP2019)    
test Základy psychiatrie (VP2005 +kurz; VP2009, VP2011) 5. 3. 2020 1. LF UK
test Základy psychiatrie (VP2005 +kurz; VP2009, VP2011) 17. 9. 2020 1. LF UK
kurz Elektrokonvulzivní terapie (povinný VP2019) 7. 2. 2020 1. LF UK
kurz Elektrokonvulzivní terapie (povinný VP2019) 13. 3. 2020 1. LF UK
kurz Elektrokonvulzivní terapie (povinný VP2019) 15. 5. 2020 1. LF UK
kurz Elektrokonvulzivní terapie (povinný VP2019) 16. 10. 2020 1. LF UK
kurz Elektrokonvulzivní terapie (povinný VP2019) 13. 11. 2020 1. LF UK
kurz Elektrokonvulzivní terapie (povinný VP2019) 25. 3. 2020 LF MU Brno
kurz Psychofarmakologie (povinný VP2019) 4.- 6. 3. 2020 1. LF UK
kurz Psychofarmakologie (povinný VP2019)    
psychiatrie  kurz Psychoterapie s nácvikem psychoterapeutických dovedností a supervizí (VP2019)    
kurz Psychoterapie s nácvikem psychoterapeutických dovedností a supervizí (VP2019)    
kurz Psychofarmakologie II (VP2019)    
kurz v neuropsychiatrickém pomezí
kurz je povinný pouze pro lékaře, kteří absolvovali povinnou odbornou praxi podle části I. 2.2 b
   
Základy práce s psychotickým pacientem(nepovinný kurz) 7. 1. 2020 3. LF UK
kurz Psychoedukace u schizofrenie (nepovinný)  8. 1. 2020 3. LF UK
Základy práce s psychotickým pacientem(nepovinný kurz) 15. 9. 2020 3. LF UK
kurz Psychoedukace u schizofrenie (nepovinný)  16. 9. 2020 3. LF UK
35 radiační onkologie Radiační ochrana pro aplikující odborníky - radiační onkology (VP2019)    
Radiační onkologie - část: Radiologická fyzika (všechny VP kromě VP2005) 14. 4. 2020 1. LF UK
Radiační onkologie - část: Radiologická fyzika  (všechny VP kromě VP2005) 21. 9. 2020 3. LF UK
Radiační onkologie - část: Biologie nádorů  (všechny VP kromě VP2005) 14. 9. 2020 3. LF UK
Radiační onkologie - část: Zevní radioterapie a brachyterapie  (všechny VP kromě VP2005) 10. 2. 2020 LF UK Hradec Králové
Radiační onkologie - část: Hodnocení výsledků léčby, lékařská statistika  (všechny VP kromě VP2005) 7. 10. 2020 1. LF UK
Radiační onkologie - část: Cytotoxická chemoterapie, biologická a hormonální terapie  (všechny VP kromě VP2005)    
předatestační stáž zakončená testem (všechny VP) 5.–16. 10. 2020 LF UP Olomouc
předatestační stáž zakončená testem (všechny VP)    
36 KMEN radiologický Základy radiologie/Novinky v radiologii (všechny VP) 20.–24. 1. 2020 LF UP Olomouc
Základy radiologie/Novinky v radiologii (všechny VP) 24.–28. 2. 2020 UK LFP
Základy radiologie/Novinky v radiologii (všechny VP) 3.–7. 2. 2020 LF OU
Základy radiologie/Novinky v radiologii (všechny VP) 2.–6. 11. 2020 1. LF UK
Základy radiologie/Novinky v radiologii (všechny VP) 2.–6. 3. 2020 2. LF UK
radiologie a zobrazovací metody  Radiologie hrudníku (všechny VP) 20.–21. 4. 2020 Čeladná (LF UP Olomouc)
Muskuloskeletální radiologie (všechny VP) 14.–15. 9. 2020 3. LF UK
Radiologie abdominální, gastrointestinální (všechny VP)    
Radiologie urogenitálního systému (všechny VP) 3.–4. 4. 2020 Praha (LF UP Olomouc)
Mamární diagnostika (všechny VP) 8. 4. 2020 1. LF UK
Neuroradiologie (všechny VP) 12.–13. 10. 2020 2. LF UK
Pediatrická radiologie (všechny VP) 27.–28. 4. 2020 2. LF UK
Zobrazování srdce a velkých cév (všechny VP) 2. 4. 2020 2. LF UK
Sonografie (všechny VP) 21. 2. 2020 2. LF UK
Sonografie (všechny VP)    
Angiografie a intervenční radiologie (všechny VP) 12–13. 2. 2020 2. LF UK
Počítačová tomografie (CT) (všechny VP)    
Magnetická rezonance (všechny VP) 22.–23. 4. 2020 3. LF UK
Hybridní metody (pouze VP2019)    
test Základy zobrazovacích metod, radiologické anatomie, radiologické legislativy, fyzikálních
principů zobrazovacích metod, včetně scintigrafie (i SPECT), PET a hybridních metod (předatestační test VP2019)
   
     
     
37 rehabilitační a fyzikální medicína Úvod do rehabilitace (VP2019)    
Kurz fyzikální terapie (všechny VP) 16.–17. 4. 2020 LF UK Hradec Králové
Kurz fyzikální terapie (všechny VP) 30. 9. – 2. 10. 2020 3. LF UK
Základy balneologie (všechno VP) 2–4. 9. 2020 LF UK Hradec Králové
Kinezioterapie pro lékaře (všechny VP) 21.–24. 9. 2020  2. LF UK
Ergodiagnostika a ergoterapie pro lékaře (všechny VP) 14.–16. 9 / 18. 9. 2020 1. LF UK
Ergodiagnostika a ergoterapie pro lékaře (všechny VP) 1.–3. 4. 2020 LF UK Hradec Králové
Diagnostika a léčba bolesti v rehabilitaci (všechny kromě VP2019) 25.–27. 3. 2020 2. LF UK
Myoskeletální/manuální medicína,část A (všechny kromě VP2019)    
Myoskeletální/manuální medicína,část B  (všechny kromě VP2019)    
Myoskeletální/manuální medicína,část C (všechny kromě VP2019)    
Myoskeletální/manuální medicína,část D+test (všechny kromě VP2019)    
Předatestační kurz (všechny VP) 19.–30. 10. 2020 1. LF UK
Předatestační kurz (všechny VP) 20.–30. 4. 2020 3. LF UK
38 revmatologie  xxx    
39 soudní lékařství  Specializační kurz Soudní lékařství  (všechny VP) 1.–5. 6. 2020 1. LF UK
Předatestační specializační stáž Soudní lékařství I. (všechny VP)    
Předatestační specializační stáž Soudní lékařství II. (všechny VP)    
Předatestační specializační stáž Soudní lékařství III. (všechny VP) 12.–16.10.2020 1. LF UK
Předatestační specializační stáž Soudní lékařství IV. (všechny VP) 19.–23. 10. 2020 LF UP Olomouc
40 urgentní medicína Předatestační kurz Urgentní medicína modul I.-III. (VP 2005,2015-zakončen testem), (VP 2019 - pouze první týden - modul I.-zakončen testem) 23.–27. 3. 2020 / 20.–24. 4. 2020 / 27.–30. 4. 2020 LF UK Hradec Králové
kurz Medicína katastrof a krizová připravenost ve zdravotnictví 3 dny (VP2005, VP2015, VP2019) 30. 3. – 1. 4. 2020 LF UK Hradec Králové
kurz ALS Provider (nebo platný certifikát o absolvování tohoto kurzu) (VP2015, VP2019) 7.–8. 3. 2020 LF a FN Hradec Králové
kurz ALS Provider (nebo platný certifikát o absolvování tohoto kurzu) (VP2015, VP2019) 9.–10. 3. 2020  LF a FN Hradec Králové
kurz ATLS Provider (nebo platný certifikát o absolvování tohoto kurzu)  (VP2015, VP2019) 22.–24. 1. 2020 LF a FN Hradec Králové
kurz ATLS Provider (nebo platný certifikát o absolvování tohoto kurzu)  (VP2015, VP2019) 19.–21. 2. 2020 LF a FN Hradec Králové
kurz ATLS Provider (nebo platný certifikát o absolvování tohoto kurzu)  (VP2015, VP2019) 18.–20. 3. 2020 LF a FN Hradec Králové
kurz ATLS Provider (nebo platný certifikát o absolvování tohoto kurzu)  (VP2015, VP2019) 15.–17. 4. 2020 LF a FN Hradec Králové
kurz ATLS Provider (nebo platný certifikát o absolvování tohoto kurzu)  (VP2015, VP2019) 13.–15. 5. 2020 LF a FN Hradec Králové
kurz ATLS Provider (nebo platný certifikát o absolvování tohoto kurzu)  (VP2015, VP2019) 17.–19. 6. 2020 LF a FN Hradec Králové
Akutní stavy u dětí (VP2019) 11.–13. 5. 2020 LF a FN Hradec Králové
41 KMEN urologický Novinky v urologii (VP2019) 8.–10. 1. 2020  2. LFUK
Novinky v urologii (VP2019)    
praktický kurz Urodynamické vyšetření 31. 1. 2020 LF UP Olomouc
praktický kurz Urodynamické vyšetření 7. 4. 2020 LF OU Ostrava
praktický kurz Urodynamické vyšetření 20. 10. 2020 LF OU Ostrava
praktický kurz Ultrasonografie 20. 2. 2020 LF UP Olomouc
praktický kurz Ultrasonografie 6. 5. 2020 3. LF UK
praktický kurz Ultrasonografie 7. 5. 2020 3. LF UK
urologie Ženská urologie 30. 1. 2020 LF UP Olomouc
Ženská urologie 20. 5. 2020 3. LF UK
Onkourologie I. (nádory močového měchýře a ledvin) 9. 4. 2020 LF MU Brno
Onkourologie I. (nádory močového měchýře a ledvin) 6. 11. 2020 1. LF UK
Onkourologie II (nádory prostaty, varlat, penisu) 12. 3. 2020 LF UP Olomouc
Dětské urologie 1. 4. 2020 LF UK Hradec Králové
Andrologická urologie 9. 10. 2020 1. LF UK
Test k atestaci 24. 4. 2020 LF UK Hradec Králové
42 KMEN interní Novinky z vnitřního lékařství/Základy vnitřního lékařství (všechny VP) 27.–31. 1. 2020  3. LFUK
Novinky z vnitřního lékařství/Základy vnitřního lékařství (všechny VP) 5.–9. 10. 2020 3. LF UK
vnitřní lékařství předatestační kurz (všechny VP) 16.–27. 3. 2020 LF UP Olomouc
předatestační kurz (všechny VP) 5.–16. 10. 2020 3. LF UK
předatestační kurz (všechny VP) 1 měsíc před atestací podle počtu přihlášených LF UK Plzeň
předatestační kurz (všechny VP) 14.–25. 9. 2020 LF UK Hradec Králové
UZ kurz (point of care UZ) (VP2019) 16.–18. 3. 2020 LF UP Olomouc
UZ kurz (point of care UZ) (VP2019) 6.–8. 4. 2020 LF UP Olomouc
EKG kurz (e-learning) březen 2020 LF UP Olomouc
     
43 všeobecné praktické lékařství (nepovinné kurzy) Základy pracovního lékařství pro praktické lékaře (Poskytování pracovně-lékařské služby)    
Základy pracovního lékařství pro praktické lékaře    
         
Povinné základní kurzy
Lékařská první pomoc (3 dny) 22–24. 1. 2020 LF UP Olomouc
12.–14. 2. 2020 LF UP Olomouc
18.–20. 3 .2020 LF UP Olomouc
15.–17. 4. 2020 LF UP Olomouc
13.–15. 5. 2020 LF UP Olomouc
3.–5. 6. 2020 LF UP Olomouc
15.–17. 1. 2020 1. LF UK Praha
1.–3. 4. 2020 1. LF UK Praha
10.–12. 6. 2020 1. LF UK Praha
23.–25. 9. 2020 1. LF UK Praha
14.–16. 10. 2020 1. LF UK Praha
18.–20. 3. 2020 LF OU
18.–20. 11. 2020 LF OU
17.–19. 6. 2020 LF UP Olomouc
27.–29. 1. 2020 3. LF UK
3.–5. 3. 2020 3. LF UK
25.–27. 5. 2020 3. LFUK
22.–24. 6. 2020 3. LF UK
9.–11. 9. 2020 3. LF UK
14.–16. 9. 2020 3. LF UK
21.–23. 9. 2020 3. LF UK
3.–5. 2. 2020 LF UK Plzeň
29. 9. – 1. 10. 2020 LF UK Plzeň
9.–11. 9. 2020 LF UP Olomouc
15.–17. 4. 2020  
21.–23. 10. 2020 LF MU Brno
Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace (2 dny) 17.–18. 2. 2020 (VP 2019) 1.LF UK Praha
21.–22. 4. 2020 1.LF UK Praha
15.–16. 6. 2020 1.LF UK Praha
15.–16. 9. 2020 1.LF UK Praha
26. 5. 2020 LF OU
10. 11. 2020 LF OU
23. 1. 2020 LF UP Olomouc
12. 3. 2020 LF UP Olomouc
23. 4. 2020 LF UP Olomouc
21. 5. 2020 LF UP Olomouc
11. 6. 2020 LF UP Olomouc
18.–19. 5. 2020 LF UK Plzeň
12.–13. 10. 2020 LF UK Plzeň
11.–12. 2. 2020 3. LF UK
15.–16. 4. 2020 3. LF UK
18.–19. 6. 2020 3. LF UK
16.–17. 9. 2020 3. LF UK
22.–23. 10. 2020 3.LF UK
11.–12. 11. 2020 3. LF UK
6.–7. 2. 2020 LF MU Brno
Prevence škodlivého užívání návykových látek a léčba závislostí(1 den) 8. 1. 2020 LF UP Olomouc
12. 2. 2020 LF UK Hradec Králové
16. 9. 2020 LF UK Hradec Králové
19. 2. 2020 LF UP Olomouc
21. 4. 2020 1.LF UK Praha
29. 9. 2020 1.LF UK Praha
8. 12. 2020 (VP 2019) 1.LF UK Praha
1. 4. 2020 LF OU
4. 11. 2020 LF OU
29. 4. 2020 2. LF UK
21. 10. 2020 2. LF UK
13. 2. 2020 3. LF UK
11. 6. 2020 3. LF UK
17. 9. 2020 3. LF UK
1. 10. 2020 3. LF UK
3. 12. 2020 3. LF UK
18. 3. 2020 LF UP Olomouc
22. 4. 2020 LF UP Olomouc
27. 5. 2020 LF UP Olomouc
30. 9. 2020 LF UP Olomouc
21. 10. 2020 LF UP Olomouc
25. 11. 2020 LF UP Olomouc
9. 12. 2020 LF UP Olomouc
Radiační ochrana (1 den) 12. 2. 2020 LF UP Olomouc
11. 9. 2020 LF UP Olomouc
17. 4. 2020 2.LF UK Praha
6. 11. 2020 2.LF UK Praha
2. 6. 2020 2.LF UK Praha
30. 1. 2020 1.LF UK Praha
8. 10. 2020 1.LF UK Praha
23. 1. 2020 3. LF UK
21. 5. 2020 3. LF UK
28. 5. 2020 3. LF UK
17. 9. 2020 3. LF UK
12. 11. 2020 3.LF UK
1. 4. 2020 LF OU
14. 10. 2020 LF OU
20. 5. 2020 LF UK Hradec Králové
11. 11. 2020 LF UK Hradec Králové
Radiační ochrana pro aplikující odborníky (5 dní) 9.–11. 9. 2020 LF UP Olomouc
27.–29. 1. 2020 1. LF UK
23.–27. 3. 2020 2. LF UK
11.–13. 2. 2020 LF MU Brno
27.–29. 1. 2020 LF OU
       
       
       
Základní obory (podle dřívějších předpisů) převedené na nástavbové (dle Novely)
         
         
1 angiologie předatestační kurz

30. 9. – 4. 10. 2019

26. 5. 2020

24. 11. 2020 

1. LF UK
2 pracovní lékařství předatestační kurz Pracovní lékařství 10 denní    
3 traumatologie Předatestační kurz 2.–6. 3. 2020 LF UP Olomouc
vysvětlivky:  
xxx v daném oboru kurzy nejsou

 

Vydáno: 23. 1. 2019 / Poslední aktualizace: 22. 1. 2020 / Odpovědná osoba: Lucie Hanušková, MBA