Termíny atestačních zkoušek pro rok 2018

  Obor specializace Termín konání atestací Místo konání atestací
Lékaři
1 alergologie a klinická imunologie 11.–12. 6. 2018 LF UP Olomouc
3.–4. 12. 2018 1. LF UK
2 anesteziologie a intenzivní medicína 11.–15. 6. 2018 LF UP Olomouc
18.–22. 6. 2018 2. LF UK
3.–7. 12. 2018 LF UK Plzeň
10.–14. 12. 2018 3. LF UK
3 cévní chirurgie 21. 5. 2018 LF UK Plzeň
12. 11. 2018 1. LF UK
4 dermatovenerologie 22.–24. 5. 2018 1. LF UK
12.–14. 11. 2018 LF UP Olomouc
5 dětská a dorostová psychiatrie 29. 5. 2018 (praktická část 28. 5.) 2. LF UK
27. 11. 2018 (praktická část 26. 11.) 2. LF UK
6 dětská chirurgie 26. 4. 2018 LF UP Olomouc
6. 12. 2018 LF UK Plzeň
7 dětská neurologie 4. 6. 2018 LF OU Ostrava
13.–15. 11. 2018 LF UK Plzeň
8 endokrinologie a diabetologie 14.–16. 5. 2018 LF UK Plzeň
12.–14. 11. 2018 3. LF UK
9 gastroenterologie 30.–31. 5. 2018 LF MU Brno
6.–7. 11. 2018 LF UP Olomouc
10 geriatrie 22.–23. 5. 2018 LF UP Olomouc
10.–11. 10. 2018 LF UK Plzeň
11 gynekologie a porodnictví 11.–15. 6. 2018 3. LF UK
12.–16. 11. 2018 LF OU Ostrava
3.–7. 12. 2018 3. LF UK
12 hematologie a transfúzní lékařství 21.–22. 6. 2018 LF UK Hradec Králové
22.–23. 11. 2018 LF UK Plzeň
13 hygiena a epidemiologie 31. 5. 2018 LF UK Plzeň
11. 10. 2018 LF UK Plzeň
14 chirurgie 16.–20. 4. 2018 LF UK Hradec Králové
15.–19. 10. 2018 1. LF UK
15 infekční lékařství 26.–27. 4. 2018 LF UK Hradec Králové
8.–9. 11. 2018 1. LF UK 
16 kardiochirurgie 23. 5. 2018 2. LF UK
5. 11. 2018 LF UK Plzeň
17 kardiologie 18.–22. 6. 2018 3. LF UK
10.–14. 12. 2018 LF UK Plzeň
18 klinická biochemie 14. 6. 2018 LF UK Hradec Králové
28. 11. 2018 3. LF UK
19 klinická onkologie 14.–15. 6. 2018 1. LF UK
29.–30. 11. 2018 LF MU Brno
20 lékařská genetika 31. 5. 2018 LF UK Plzeň
4. 12. 2018 LF UK Hradec Králové
21 lékařská mikrobiologie 18. 4. 2018 3. LF UK
21. 11. 2018 LF UK Hradec Králové
22 maxilofaciální chirurgie 6.–7. 6. 2018 1. LF UK
28.–29. 11. 2018 LF MU Brno
23 nefrologie 21. 6. 2018 LF MU Brno
22. 11. 2018 LF MU Brno
24 neurochirurgie 5. 3. 2018 2. LF UK
5. 12. 2018 LF UK Plzeň
25 neurologie 23.–27. 4. 2018 LF MU Brno
24.–26. 9. 2018 LF OU Ostrava
10.–14. 12. 2018 LF UK Hradec Králové
26 nukleární medicína 31. 5. 2018 LF OU Ostrava
7. 12. 2018 LF UK Plzeň
27 oftalmologie 5.–7. 6. 2018 3. LF UK
12.–14. 11. 2018 LF UK Hradec Králové
28 ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí 27. 4. 2018 1. LF UK
20.–21. 9. 2018 LF UP Olomouc
6.–7. 12. 2018 LF MU Brno
29 otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 5.–6. 4. 2018 LF MU Brno
15.–16. 11. 2018 2. LF UK
30 patologie 28.–29. 5. 2018 2. LF UK
10.–11. 12. 2018 LF UK Hradec Králové
31 pediatrie (dětské lékařství) 23.–26. 4. 2018 LF UK Hradec Králové
19.–23. 11. 2018 LF UP Olomouc
27.–28. 11. 2018 LF OU Ostrava
32 plastická chirurgie 7. 6. 2018 LF Hradec Králové
13. 12. 2018 LF OU Ostrava
33 pneumologie a ftizeologie 14.–16. 5. 2018 LF UK Plzeň
26.–28. 11. 2018 1. LF UK
34 psychiatrie 4.–8. 6. 2018 3. LF UK
5.–9. 11. 2018 3. LF UK
35 radiační onkologie 16. 5. 2018 1. LF UK
28. 11. 2018 2. LF UK
36 radiologie a zobrazovací metody 21.–22. 5. 2018 LF OU Ostrava
24.–25. 5. 2018 3. LF UK
12.–13. 11. 2018 LF MU Brno
20.–21. 11. 2018 LF UK Plzeň
37 rehabilitační a fyzikální medicína 31. 5. 2018 3. LF UK
3. 12. 2018 2. LF UK
38 revmatologie 19.–20. 4. 2018 LF UK Hradec Králové
11.–12. 10. 2018

1. LF UK

39 soudní lékařství 4. 4. 2018 3. LF UK
5. 12. 2018 3. LF UK
40 urgentní medicína 19. 6. 2018 LF UP Olomouc
13. 11. 2018 1. LF UK
41 urologie 21.–22. 6. 2018 3. LF UK
13.–14. 12. 2018 2. LF UK
42 vnitřní lékařství 28. 5. – 1. 6. 2018 LF UP Olomouc
4.–8. 6. 2018 LF UK Plzeň
12.–16. 11. 2018 LF UK Hradec Králové
19.–23. 11. 2018 3. LF UK
Zubní lékaři
1 orální a maxilofaciální chirurgie 6.–7. 6. 2018 1. LF UK
28.–29. 11. 2018 LF MU Brno
2 ortodoncie 5.–6. 6. 2018 LF MU Brno
11.–12. 12. 2018 LF MU Brno
3 klinická stomatologie 16. 4. 2018 LF UK Hradec Králové
21. 11. 2018 2. LF UK
 
Základní obory (podle dřívějších předpisů) převedené na nástavbové (dle Novely)
1 angiologie 29.–30. 5. 2018 LF UK Plzeň
7.–8. 11. 2018 LF UK Plzeň
2 pracovní lékařství 20. 4. 2018 3. LF UK
24. 10. 2018 3. LF UK
3 traumatologie 8. 6. 2018 LF UK Plzeň
14. 11. 2018 LF MU Brno
Vydáno: 8. 1. 2018 / Odpovědná osoba: Lucie Hanušková, MBA