Atestace pořádané na všech lékařských fakultách

Atestace pořádané na všech lékařských fakultách v roce 2019 
  Specializační obory dle Novely Termín konání atestací Místo konání atestací
  Lékaři
1 alergologie a klinická imunologie 17.–18. 6. 2019 1. LF UK Praha
9.–10. 12. 2019 1. LF UK Praha
2 anesteziologie a intenzivní medicína 10.–14. 6. 2019 UK LF Hradec Králové
17.–21. 6. 2019 LF MU v Brně
25.–29. 11. 2019 LF OU Ostrava
2.–6. 12. 2019 1. LF UK Praha
3 cévní chirurgie 16. 4. 2019 LF OU Ostrava
25. 10. 2019 2. LF UK Praha
4 dětská a dorostová psychiatrie 10.–11. 6. 2019 UK LF Plzeň
25.–26. 11. 2019 UK LF Plzeň
5 dětská chirurgie 25. 4. 2019 2. LF UK Praha
5. 12. 2019 3. LF UK Praha
6 dětská neurologie 12. 6. 2019 1. LF UK Praha
19. 11. 2019 LF MU v Brně
7 dermatovenerologie 21.–23. 5. 2019 UK LF Plzeň
25.–27. 11. 2019 2. LF UK Praha
8 endokrinologie a diabetologie 13.–15. 5. 2019 LF OU Ostrava
25.–29. 11. 2019 1. LF UK Praha
9 gastroenterologie 25.–26. 4. 2019 1. LF UK Praha
21.–22. 11. 2019 2. LF UK Praha
10 geriatrie 14.–15. 5. 2019 UK LF Hradec Králové
28.–29. 11. 2019 LF MU v Brně
11 gynekologie a porodnictví 10.–14. 6. 2019 UK LF Plzeň
2.–5. 12. 2019 LF MU v Brně
9.–11. 12. 2019 UK LF Hradec Králové
12 hematologie a transfúzní lékařství 20.–21. 6. 2019 LF UP Olomouc
21.–22. 11. 2019 3. LF UK Praha
13 hygiena a epidemiologie 14. 5. 2019 2. LF UK Praha
13. 11. 2019 2. LF UK Praha
14 chirurgie 8.–12. 4. 2019 2. LF UK Praha
14.–18. 10. 2019 LF UP Olomouc
15 infekční lékařství 23.–24. 4. 2019 LF MU v Brně
21.–22. 11. 2019 2. LF UK Praha
16 kardiochirurgie 29. 5. 2019 3. LF UK Praha
12. 11. 2019 LF OU Ostrava
17 kardiologie 17.–21. 6. 2019 1. LF UK Praha
25.–29. 11. 2019 LF MU v Brně
18 klinická biochemie 12. 6. 2019 LF OU Ostrava
20. 11. 2019 LF OU Ostrava
19 klinická onkologie 13.–14. 6. 2019 LF UP Olomouc
28.–29. 11. 2019 2. LF UK Praha
20 lékařská genetika 30. 5. 2019 2. LF UK Praha
5. 12. 2019 LF MU v Brně
21 lékařská mikrobiologie 18. 4. 2019 2. LF UK Praha
12. 11. 2019 1. LF UK Praha
22 maxilofaciální  chirurgie 12.–13. 6. 2019 1. LF UK Praha
11. 9. 2019 LF UP Olomouc
28. 11. 2019 LF MU v Brně
23 nefrologie 3.–7. 6. 2019 1. LF UK Praha
2.–6. 12. 2019 1. LF UK Praha
24 neurochirurgie 20. 5. 2019 UK LF Plzeň
9. 12. 2019 UK LF Plzeň
25 neurologie 20.–24. 5. 2019 LF UP Olomouc
9.–11. 9. 2019 1. LF UK Praha
2.–6. 12. 2019 UK LF Plzeň
26 nukleární medicína 11. 6. 2019 LF UP Olomouc
12. 12. 2019 1. LF UK Praha
27 oftalmologie 4.–6. 6. 2019 1. LF UK Praha
12.–14. 11. 2019 LF MU v Brně
28 ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí 25.–26. 4. 2019 3. LF UK Praha
19.–20. 9. 2019 UK LF Hradec Králové
16.–17. 12. 2019 2. LF UK Praha
29 otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 26. 4. 2019 UK LF Hradec Králové
15. 11. 2019 UK LF Plzeň
30 patologie 21. 6. 2019 LF UP Olomouc
9.–10. 12. 2019 1. LF UK Praha
31 pediatrie (dětské lékařství) 3.–7. 6. 2019 2. LF UK Praha
4.–6. 11. 2019 UK LF Plzeň
25.–27. 11. 2019 LF MU v Brně
32 plastická chirurgie 13. 6. 2019 1. LF UK Praha
12. 12. 2019 UK LF Plzeň
33 pneumologie a ftizeologie 3.–5. 6. 2019 LF UP Olomouc
2.–4. 12. 2019 LF MU v Brně
34 psychiatrie 13.–17. 5. 2019 UK LF Hradec Králové
21.–25. 10. 2019 UK LF Hradec Králové
35 radiační onkologie 21. 5. 2019 LF MU v Brně
4. 12. 2019 3. LF UK Praha
36 radiologie a zobrazovací metody 13.–14. 5. 2019 LF UP Olomouc
16.–17. 5. 2019 1. LF UK Praha
12.–13. 11. 2019 2. LF UK Praha
18.–19. 11. 2019 LF UP Olomouc
37 rehabilitační a fyzikální medicína 28.–29. 5. 2019 LF MU v Brně
3. 12. 2019 UK LF Hradec Králové
38 revmatologie 11.–12. 4. 2019 LF MU v Brně
17.–18. 10. 2019 1. LF UK Praha
39 soudní lékařství 3. 4. 2019 UK LF Hradec Králové
4. 12. 2019 UK LF Hradec Králové
40 urgentní medicína 18. 6. 2019 3. LF UK Praha
11.–13. 11. 2019 UK LF Plzeň
41 urologie 13.–14. 6. 2019 1. LF UK Praha
3. 12. 2019 LF MU v Brně
42 vnitřní lékařství 20.–24. 5. 2019 1. LF UK Praha
3.–7. 6. 2019 LF OU Ostrava
21.–25. 10. 2019 2. LF UK Praha
2.–6. 12. 2019 LF MU v Brně
  Zubní lékaři
1 orální a maxilofaciální chirurgie 12.–13. 6. 2019 1. LF UK Praha
11. 9. 2019 LF UP Olomouc
28. 11. 2019 LF MU v Brně
2 ortodoncie 4.–5. 6. 2019 LF UP Olomouc
3.–4. 12. 2019 LF UP Olomouc
3 klinická stomatologie 29. 5. 2019 1. LF UK Praha
21. 11. 2019 LF MU v Brně
 
  Základní obory (podle dřívějších předpisů) převedené na nástavbové (dle Novely)
1 angiologie 28. 5. 2019 1. LF UK Praha
19. 11. 2019 1. LF UK Praha
2 pracovní lékařství 26. 4. 2019 UK LF Hradec Králové
18. 10. 2019 UK LF Hradec Králové
3 traumatologie 14. 5. 2019 3. LF UK Praha
12. 11. 2019 1. LF UK Praha
Vydáno: 20. 12. 2018 / Odpovědná osoba: Lucie Hanušková, MBA