Smlouvy s nemocnicemi, které potvrzujeme

Smlouvy, které jsou již po kontrole právníka a potvrzujeme je:

Název zařízení a adresa postup
Fakultní nemocnice Hradec Králové
Sokolská 581; 500 05  Hradec Králové
Student se domluví na příslušném oddělení FN Hradec Králové a potom jde na jejich Vzdělávací oddělení. Oni nám potom zasílají svou smlouvu, kterou my podepíšeme a potom ji posíláme zpět do FN Hradec Králové.
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
Šrobárova 1150/50; 100 34  Praha 10
Student se domluví na příslušném oddělení FNKV a potom jde na jejich Vzdělávací oddělení. Nemocnice pošle svou hotovou smlouvu, necháme ji podepsat a student si ji potom vyzvedne a doručí do Fakultní nemocnice Královské Vinohrady.
Fakultní nemocnice Plzeň
Edvarda Beneše 13; 305 99  Plzeň
Student se domluví na příslušném oddělení FN Plzeň a potom jde na jejich Vzdělávací oddělení. Někdy pošlou svou hotovou smlouvu oni, někdy vypracováváme naši smlouvu my (oni ji akceptují), necháme ji podepsat a student si ji potom vyzvedne a doručí do Fakultní nemocnice Plzeň.
Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s.
Máchova 400; 256 30  Benešov
Student se domluví na příslušném oddělení Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov a potom přijde na naše Studijní oddělení a své referentce předloží požadované údaje týkající se jeho praxe. My vypracováváme jejich smlouvu – student si ji potom u nás vyzvedne a doručí do Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov nemocnice Středočeského kraje.
Pardubická krajská nemocnice, a. s.
Kyjevská 44; 532 03  Pardubice
Student se domluví na příslušném oddělení Pardubické krajské nemocnice a potom jde na jejich Vzdělávací oddělení, kde odevzdá jejich Žádost o možnosti absolovavat praxi. Oni nám potom zasílají informace týkající se studenta i jeho praxe.
Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace
Olomoucká 86; 746 79  Opava
Student se domluví na příslušném oddělení Slezské nemocnice v Opavě a potom jde na jejich Vzdělávací nebo Personální oddělení. Kde oni připraví svou smlouvu a student ji potom předloží u nás na Studijním oddělení. Po podpisu si ji student opět vyzvedne a doručí ji do Slezské nemocnice v Opavě.
Státní léčebné lázně Janské Lázně, s. p.
542 25  Janské Lázně
Student se domluví na příslušném oddělení a potom kontaktuje jejich vedoucí referentku personalistiky a mezd. Někdy zasílají svou smlouvu přímo studentovi, který ji potom doručí na naše Studijní oddělení. My zajistíme její podepsání a následně ji odesíláme do Jánských Lázní. Poslední dobou již neposílají smlouvu, ale pouze emailem ověřujeme seznam studentů, kteří si u nich praxi domluvili.
Thomayerova nemocnice
Vídeňská 800; 142 00  Praha 4 – Krč
Student se domluví na příslušném oddělení Thomayerovy nemocnice a potom jde na jejich Vzdělávací oddělení. Někdy pošlou svou hotovou smlouvu oni, někdy jejich smlouvu vypracováváme my, necháme ji podepsat a student si ji potom vyzvedne a doručí do Thomayerovy nemocnice.
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
U Nemocnice 2; 128 00  Praha 2
Student se domluví na příslušném oddělení VFN a potom jde na jejich Vzdělávací oddělení. Nemocnice pošle svou hotovou smlouvu, necháme ji podepsat a student si ji potom vyzvedne a doručí do VFN.
Krajská nemocnice Liberec, a. s.
Husova 10; 460 63  Liberec 1
Student se domluví na příslušném oddělení Krajské nemocnice Liberec a potom jde na jejich Vzdělávací oddělení. Nemocnice pošle svou hotovou smlouvu, necháme ji podepsat a student si ji potom vyzvedne a doručí do Krajské nemocnice Liberec.
Mělnická zdravotní, a. s.
Celetná 590, 110 00  Praha 1
Student se domluví na příslušném oddělení Mělnické zdravotní a potom přijde na naše Studijní oddělení a své referentce předloží požadované údaje týkající se jeho praxe. My vypracováváme jejich smlouvu – student si ji potom u nás vyzvedne a doručí do Mělnické zdravotní.
Šumperská nemocnice, a. s.
Nerudova 640/41, 787 52  Šumperk
Student se domluví na příslušném oddělení Šumperské nemocnice a potom jde na jejich Vzdělávací nebo Personální oddělení. Kde oni připraví svou smlouvu a student ji potom předloží u nás na Studijním oddělení. My ji akceptujeme. Po podpisu si ji student opět vyzvedne a doručí ji do Šumperské nemocnice.
Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace
Dělnická 1132/24; 736 01  Havířov
Student se domluví na příslušném oddělení NsP Havířov a potom jde na jejich Vzdělávací nebo Personální oddělení. Kde oni připraví svou smlouvu a student ji potom předloží u nás na Studijním oddělení. My ji akceptujeme. Po podpisu si ji student opět vyzvedne a doručí ji do NsP Havířov.
Nemocnice Podlesí, a. s.
Konská 453; 739 61  Třinec
Student se domluví na příslušném oddělení Nemocnice Podlesí a potom jde na jejich Vzdělávací nebo Personální oddělení. Kde oni připraví svou smlouvu a student ji potom předloží u nás na Studijním oddělení. My ji akceptujeme. Po podpisu si ji student opět vyzvedne a doručí ji do Nemocnice Podlesí.
Psychiatrická léčebna Bohnice, státní příspěvková organizace
Ústavní 91; 181 02  Praha 8
Student se domluví na příslušném oddělení Psychiatrické léčebny Bohnice a potom jde na jejich Vzdělávací nebo Personální oddělení. Kde oni připraví svou smlouvu a student ji potom předloží u nás na Studijním oddělení. My ji akceptujeme. Po podpisu si ji student opět vyzvedne a doručí ji do Psychiatrické léčebny Bohnice.
Středomoravská nemocniční, a. s.
Mathonova 291; 796 04  Prostějov
Student se domluví na příslušném oddělení Středomoravské nemocniční – Prostějov a potom jde na jejich Vzdělávací nebo Personální oddělení. Kde oni připraví svou smlouvu a student ji potom předloží u nás na Studijním oddělení. My ji akceptujeme. Po podpisu si ji student opět vyzvedne a doručí ji do Středomoravské nemocniční – Prostějov.

Pro tyto nemocnice vypracováváme pouze dodatek ke smlouvě:

Název zařízení a adresa postup
Nemocnice Na Homolce
Roentgenova 2; 150 30  Praha 5
Student se domluví na příslušném oddělení Nemocnice Na Homolce a potom má dvě možnosti. Buď přijde na naše Studijní oddělení a své referentce předloží požadované údaje týkající se jeho praxe. My vypracováváme jejich Prohlášení studenta, které posíláme emailem studentovi a v kopii na Personální oddělení Nemocnice Na Homolce, nebo půjde rovnou na jejich Personální oddělení a vše si vyřídí tam.
Nemocnice Na Františku
Na Františku 847/8; 110 00  Praha 1
Student se domluví na příslušném oddělení Nemocnice Na Františku, potom přijde na naše Studijní oddělení a své referentce předloží požadované údaje týkající se jeho praxe. My vypracováváme dodatek ke smlouvě, který si student potom vyzvedne a doručí do Nemocnice Na Františku.
Nemocnice Na Bulovce
Budínova 2; 180 81  Praha 8
Student se domluví na příslušném oddělení Nemocnice Na Bulovce a jde na jejich Vzdělávací oddělení. Potom přijde na naše Studijní oddělení a své referentce předloží požadované údaje týkající se jeho praxe. My vypracováváme několik dodatků ke smlouvě, které si student potom u nás vyzvedne, podepíše a doručí do Nemocnice Na Bulovce.
Institut klinické a experimentální medicíny
Vídeňská 1958/9; 140 00  Praha 4
Student kontaktuje sekretářku příslušného oddělení, kde bude praxi vykonávat, vyplní jejich žádost, odevzdá ji a IKEM vypracuje jejich smlouvu. U předstátnicových stáží je nutné přijít na Studijní oddělení 2. LF a žádost vyplnit zde, jelikož smlouvu vypracujeme my.
Oblastní nemocnice Kladno, a. s., nemocnice Středočeského kraje
Vančurova 1548; 272 59  Kladno
Student se domluví na příslušném oddělení Oblastní nemocnice Kladno, potom přijde na naše Studijní oddělení a své referentce předloží požadované údaje týkající se jeho praxe. My vypracováváme dodatek ke smlouvě, který si student potom vyzvedne a doručí do Oblastní nemocnice Kladno.
Nemocnice České Budějovice, a. s.
B. Němcové 585/54; 370 87  České Budějovice
Student se domluví na příslušném oddělení Nemocnice České Budějovice, potom přijde na naše Studijní oddělení a své referentce předloží požadované údaje týkající se jeho praxe. My vypracováváme dodatek ke smlouvě, který si student potom vyzvedne a doručí do Nemocnice České Budějovice.
Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace
El. Krásnohorské 321; 738 18  Frýdek-Místek
Student se domluví na příslušném oddělení Nemocnice ve Frýdku-Místku, potom přijde na naše Studijní oddělení a své referentce předloží požadované údaje týkající se jeho praxe. My vypracováváme dodatek ke smlouvě, který si student potom vyzvedne a doručí do Nemocnice ve Frýdku-Místku.
Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a. s., nemocnice Středočeského kraje
Tř. V. Klementa 147; 293 50  Mladá Boleslav
Student se domluví na příslušném oddělení Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, potom přijde na naše Studijní oddělení a své referentce předloží požadované údaje týkající se jeho praxe. My vypracováváme dodatek ke smlouvě, který si student potom vyzvedne a doručí do Oblastní nemocncie Mladá Boleslav.
Nemocnice Strakonice, a. s.
Radomyšlská 336; 386 01  Strakonice
Student se domluví na příslušném oddělení Nemocnice Strakonice, potom přijde na naše Studijní oddělení a své referentce předloží požadované údaje týkající se jeho praxe. My vypracováváme dodatek ke smlouvě, který si student potom vyzvedne a doručí do Nemocnice Strakonice.
Clinicum, a. s.,
je provozovatelem Nemocnice s poliklinikou Vysočany
Sokolovská 304; 190 00  Praha 9
Student se domluví na příslušném oddělení Clinicum, potom přijde na naše Studijní oddělení a své referentce předloží požadované údaje týkající se jeho praxe. My vypracováváme jejich dodatek ke smlouvě, který si student potom vyzvedne a doručí do Nemocnice Clinicum.
Fakultní nemocnice s poliklinikou Ostrava
17. listopadu 1790; 708 52  Ostrava – Poruba
Student se domluví na příslušném oddělení Fakultní nemocnice s poliklinikou Ostrava a potom jde na jejich Vzdělávací oddělení. Oni nám potom zasílají svůj Dodatek ke smlouvě, informace týkající se studenta i jeho praxe. Podepsaný dodatek potom my posíláme do FNsP Ostrava.
Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace
Nemocniční 20; 728 80  Ostrava
Student se domluví na příslušném oddělení Městské nemocnice Ostrava, potom přijde na naše Studijní oddělení a své referentce předloží požadované údaje týkající se jeho praxe. My vypracováváme jejich Přihlášku na odbornou praxi studentů. Tento dokument si student potom vyzvedne, vyplní a podepíše ještě Potvrzení o poučení o mlčenlivosti a vše doručí do Městské nemocnice Ostrava.
Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace
MUDr. Jana Jánského 11; 669 02  Znojmo
Student se domluví na příslušném oddělení Nemocnice Znojmo a je vše hotovo.
Fakultní nemocnice Motol
V Úvalu 84; 150 06  Praha 5
Student se domluví na příslušném oddělení FN Motol a pokud je to společné pracoviště FN Motol a 2. LF UK, je vše hotovo. Pokud by se ovšem nejednalo o společné pracoviště, musí student kontaktovat Vzdělávací odděleni FN Motol a splnit jejich podmínky pro umožnění stáže.
Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze
Vlašská 336/36; 118 33  Praha 1
Student se domluví na příslušném oddělení Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze, potom jde na jejich Vzdělávací oddělení a nemocnice připraví jejich smlouvu.
Léčebné lázně Jáchymov, a. s.
T. G. Masaryka 415; 362 51  Jáchymov
Student se domluví na příslušném oddělení Léčebných lázní Jáchymov, potom přijde na naše Studijní oddělení a své referentce předloží požadované údaje týkající se jeho praxe. My vypracováváme dodatek ke smlouvě, který si student potom vyzvedne a doručí do Léčebných lázní Jáchymov.
Nemos Sokolov, s. r. o.
Za Císařským mlýnem 1115/2; 170 00  Praha 7
Pracoviště: Nemocnice Sokolov, Slovenská 545; 356 01  Sokolov
Student si domluví termín praxe v nemocnici a na základě dodaného termínu referentka Studijního oddělení připraví Dodatek ke smlouvě.
Masarykova Nemocnice PRIVAMED, s. r. o.
Kotíkovská 927/19; 323 00  Plzeň
Pracoviště: Dukelských hrdinů 200; 269 01  Rakovník
Student si domluví termín praxe v nemocnici a na základě dodaného termínu referentka Studijního oddělení připraví Dodatek ke smlouvě.

Nemocnice, které mají specifické požadavky:

Název zařízení a adresa postup
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s.
Purkyňova 1849; 470 77  Česká Lípa
Od 1. 4. 2013 vyžadují, aby si každý praktikant před nástupem na praxi zařídil na vlastní náklady nebo na náklady vysílacího zařízení (školy) vstupní lékařskou prohlídku u lékařky NsP Česká Lípa, poskytující pracovně lékařské služby. Bez vyjádření lékařky před zahájením praxe nebude praktikantovi praxe povolena. Naše fakulta tuto vstupní prohlídku nehradí. Pokud tedy bude mít někdo zájem o praxi v této nemocnici, musí si žádanou vstupní prohlídku hradit sám a také musí s dostatečným předstihem kontaktovat Oddělení řízení lidských zdrojů NsP Česká Lípa a vyzvednout si žádanku pro vstupní prohlídku. Dále nesmí mít studentky a praktikantky, které budou chtít vykonat praxi v této nemocnice umělé ani gelové nehty. Více na www.nemcl.cz
Oblastní nemocnice Kolín, a. s., nemocnice Středočeského kraje
Žižkova 146; 280 01  Kolín III
Student kontaktuje vrchní sestru požadovaného oddělení a dojedná si možnost a termín absolvování praxe.
Po vzájemné domluvě žadatel vyplní „Žádost o schválení praxe“

(web ONK), kterou vyplněnou v elektronické podobě zašle min. 6 týdnů před konáním praxe vrchní sestře požadovaného oddělení a nechá si ji písemně schválit a podepsat. V rámci nemocnice bude vytištěná schválená a podepsaná žádost předána k rukám Mgr. Mikšovské na Oddělení lidských zdrojů.
Nemocnice na základě řádně vyplněné a včas odevzdané žádosti uzavře s žadatelem „Smlouvu o zabezpečení odborné praxe“ (web ONK). Žadatel smlouvu 3x vytiskne, vyplní a nechá potvrdit ve škole nebo na fakultě a zašle ve trojím vyhotovení na adresu: Oblastní nemocnice Kolín, a. s., nemocnice Středočeského kraje k rukám Mgr. Drahoslavy Mikšovské, Oddělení lidských zdrojů, Žižkova 146, Kolín 3, PSČ 280 01. Před dnem nástupu na praxi je student povinen předložit a mít: sylabus praxe, absolvovat školení v oblasti BOZP a PO, je nutné si předem vybrat termín školení a doplnit jej na Žádost o schválení praxe. Termíny jsou zveřejněny na webu ONK, mít podepsanou smlouvu o praxi – bez řádného podepsání smlouvy není možné praxi absolvovat, osobní ochranné pracovní pomůcky. Více na www.nemocnicekolin.cz

Smlouvu na předstátnicovou stáž připravuje Studijní odd. LF.

Nemocnice Tábor, a. s.

Kpt. Jaroše 2000

390 03  Tábor

Student si nejprve domluví termín praxe přímo na konkrétním oddělení nebo přímo na personálním oddělení s referentkou vzdělávání Lucií Bělskou, DiS. Na Studijním oddělení 2. LF UK pak bude vypracována smlouva zajišťující praxi, ke které bude přiložena pojistná smlouva. Proškolení studenta proběhne v nemocnici Tábor – BOZP (na oddělení), hygiena, mlčenlivost, bezpečnost informací (budova ředitelství – cca 10 minut). Student musí mít vlastní oblečení, obuv a vizitku.
 
Vydáno: 8. 4. 2014 / Poslední aktualizace: 23. 8. 2017 / Odpovědná osoba: Marie Havlová