prof. MUDr. Vojtěch Havlas, Ph.D.

Prof. MUDr. Vojtěch Havlas, Ph.D., se narodil v Praze, po maturitě na Gymnáziu Voděradská nastoupil v roce 1989 na Fakultu dětského lékařství, která byla záhy po sametové revoluci přejmenována na 2. lékařskou fakultu. Po absolutoriu všeobecného lékařství v roce 1996 nastoupil na Kliniku dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 2. LF UK a FN Motol, kde s několika přestávkami působí dodnes, od roku 2009 v pozici školského zástupce přednosty. V roce 2003 získal Fulbrightovo stipendium a absolvoval šestiměsíční vědeckou stáž. V letech 2005–2009 působil ve Velké Británii jako lékař-konzultant v oboru ortopedie a také se zde podílel na výuce studentů v rámci West Scotland Deanery. V roce 2006 získal doktorát v oboru Biomechanika, v roce 2011 habilitoval a následně byl v roce 2018 jmenován profesorem v oboru Ortopedie na Univerzitě Karlově. Od roku 2012 slouží naší fakultě jako proděkan pro specializační vzdělávání a vnější vztahy.


Studium na 2. lékařské fakultě bylo jedním z nejlepších a nejslunnějších období mého života. I přes náročnost studia na lékařské fakultě jsme žili velmi dynamickým způsobem života po stránce sportovní a společenské. V prvním roce na škole jsme si prožili sametovou revoluci, která nám poskytla zcela zásadní životní zkušenost, propojila tehdejší studenty fakulty napříč všemi ročníky a vytvořila celoživotní vazby a přátelství. Z dob studia rád vzpomínám především na aktivity, které se točily kolem Ústavu tělesné výchovy, většina sportovně-společenských akcí se odehrávala na chmelech, v letních Dobronicích, či na zimních lyžařských kurzech v České republice i zahraničí. Pobyt na 2. lékařské fakultě, kromě řady celoživotních přátelství, dal vznik také mému osudovému partnerskému vztahu s mojí skvělou manželkou Petrou, která studovala na naší fakultě o dva roky níže. Během školy jsem poznal mnoho skvělých lidí, kolegů a kamarádů, s některými z nich se pravidelně stýkáme dodnes, trávíme společné dovolené, hrajeme tenis, lyžujeme a od ukončení fakulty se každým rokem v létě účastníme společných rodinných rekreačních pobytů v Dobronicích. Zrovna v těchto dnech slavíme s kamarády a kolegy třicet let od založení týmu Hanspaulské ligy ve fotbale, jehož jádro se rekrutovalo právě z řad kamarádů a přátel na fakultě. Během studia na 2. lékařské fakultě se mi díky uvolnění politické situace po roce 1989 dostalo také možnosti cestovat do západního světa, ještě za dob studií jsem měl možnost vyjet na několik zahraničních stáží, které mne velmi obohatily. Za hlavní přidanou hodnotu naší almae matris považuji její „rodinné" uspořádání, přiměřenou velikost a velmi přátelské vztahy, i přes náročný charakter studia lékařství.

Vytvořeno: 14. 7. 2020 / Upraveno: 11. 3. 2021 / Odpovědná osoba: Mgr. Petr Andreas, Ph.D.