Tiskové zprávy

Tiskové zprávy vydané 2. lékařskou fakultou UK od roku 2013

0

Mezinárodní den epilepsie, který se slaví 8. února, letos upozorňuje na to, že sport prokazatelně zlepšuje průběh epilepsie. V pořadech České televize a Českého rozhlasu téma přiblížil prof. Petr Marusič, přednosta Neurologické kliniky.

0

Pokrok, který dětská neurologie zaznamenala v posledních letech, ukazují příběhy tří našich pacientů... Tisková zpráva.

0

Dr. Bedřich Binek a MUDr. Michal Rejchrt z 2. lékařské fakulty vytvořili zařízení sloužící k neurostimulaci pacientů trpících inkontinencí. Podrobnosti v tiskové zprávě Centra pro přenos poznatků a technologií Univerzity Karlovy.

0

Ve čtvrtek 10. 12. proběhne na 2. lékařské fakultě slavnostní otevření nově zrekonstruovaných prostor v rámci projektu Laboratoř VIAL. Nové unikátní interdisciplinární pracoviště vzniklo díky dotaci ministerstva školství. Jeho součástí je nejmodernější vybavení pro experimenty zlepšující diagnostiku vzácných život ohrožujících geneticky podmíněných chorob, dětských nádorů nebo leukemií. Cílem projektu nebylo stavět výzkumné centrum nově na zelené louce, ale navázat na úspěchy vědeckých týmů 2. LF UK, které úzce spolupracují s klinickými pracovišti Fakultní nemocnice v Motole.

0

Tisková zpráva (Praha, 7. září 2015) Hyperspektrální cytometr je dalším špičkovým zařízením v cytometrickém týmu laboratoří CLIP na Klinice dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FN Motol. Doplní nedávno instalovaný hmotnostní cytometr, a rozšíří tak dále výzkumné i diagnostické možnosti v oblasti buněčných analýz, probíhající na tomto pracovišti. Pořízen byl v rámci projektu CLIP: Hyperspektrální cytometrie s reg. č. CZ.2.16/3.1.00/24505, který je spolufinancován z Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost. Nový přístroj představuje doc. MUDr. Tomáš Kalina, Ph.D., hlavní řešitel projektu.

0

Tisková zpráva (Praha, 4. 2. 2015) Rozpoznat jedinou leukemickou buňku mezi 100 000 zdravými a zjistit, jaké jsou její funkční vlastnosti – i to umožní nová unikátní technologie, tzv. hmotnostní cytometrie, která je v těchto dnech v laboratoři buněčné analýzy CLIP na 2. lékařské fakultě uváděna do provozu.

0

Tisková zpráva (Praha, 17. 9. 2014) Projekt Vývojový inkubátor funkčních analýz 2. LF UK (VIAL) na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze se úspěšně rozbíhá. Díky dotaci ve výši přes 70 milionů korun, poskytnuté ministerstvem školství v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI) určené vysokým školám na podporu infrastruktury pro výuku a výzkum, vznikne na 2. LF UK nové interdisciplinární pracoviště vybavené nejmodernějšími přístroji a zaměřené na analýzy velkého množství dat.

Tisková zpráva (Praha, 27. 3. 2014) Ve dnech 26.–29. března probíhá v Praze mezinárodní konference o dětské nefrologii (oboru zabývajícím se diagnostikou a léčbou nemocí ledvin). Poprvé v téměř čtyřicetileté historii české dětské neurologie tuto konferenci pořádá společně Pracovní skupina dětské nefrologie České pediatrické společnosti a německá Společnost dětské nefrologie. Konference se účastní více než dvě stě lékařů z více než deseti zemí Evropy. Jedním z hlavních témat je i program transplantací ledvin u dětí.

Tisková zpráva (Praha, 31. 1. 2014) Výsledky léčby 5 060 dětí s akutní lymfoblastickou leukémií, uvedené komentářem editora o mimořádném příkladu mezinárodní spolupráce, byly 20. ledna 2014 publikovány v prestižním americkém časopisu Journal of Clinical Oncology. Jedná se o první studii v onkologii dětí i dospělých vedenou napříč kontinenty českými lékaři a publikovanou v takto prestižním časopisu.