Tiskové zprávy

Tiskové zprávy vydané 2. lékařskou fakultou UK od roku 2013

Nové pracoviště zrychlí přenos znalostí a diagnostických metod mezi laboratoří a klinikou

10. 12. 2015

Ve čtvrtek 10. 12. proběhne na 2. lékařské fakultě slavnostní otevření nově zrekonstruovaných prostor v rámci projektu Laboratoř VIAL. Nové unikátní interdisciplinární pracoviště vzniklo díky dotaci ministerstva školství. Jeho součástí je nejmodernější vybavení pro experimenty zlepšující diagnostiku vzácných život ohrožujících geneticky podmíněných chorob, dětských nádorů nebo leukemií. Cílem projektu nebylo stavět výzkumné centrum nově na zelené louce, ale navázat na úspěchy vědeckých týmů 2. LF UK, které úzce spolupracují s klinickými pracovišti Fakultní nemocnice v Motole.

Krevní buňky budeme měřit „spektrálně“

7. 9. 2015

Tisková zpráva (Praha, 7. září 2015) Hyperspektrální cytometr je dalším špičkovým zařízením v cytometrickém týmu laboratoří CLIP na Klinice dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FN Motol. Doplní nedávno instalovaný hmotnostní cytometr, a rozšíří tak dále výzkumné i diagnostické možnosti v oblasti buněčných analýz, probíhající na tomto pracovišti. Pořízen byl v rámci projektu CLIP: Hyperspektrální cytometrie s reg. č. CZ.2.16/3.1.00/24505, který je spolufinancován z Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost. Nový přístroj představuje doc. MUDr. Tomáš Kalina, Ph.D., hlavní řešitel projektu.

2. lékařská fakulta získá díky dotaci ministerstva školství nejmodernější vybavení pro experimenty zlepšující diagnostiku vzácných chorob a dětských nádorů

18. 9. 2014

Tisková zpráva (Praha, 17. 9. 2014) Projekt Vývojový inkubátor funkčních analýz 2. LF UK (VIAL) na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze se úspěšně rozbíhá. Díky dotaci ve výši přes 70 milionů korun, poskytnuté ministerstvem školství v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI) určené vysokým školám na podporu infrastruktury pro výuku a výzkum, vznikne na 2. LF UK nové interdisciplinární pracoviště vybavené nejmodernějšími přístroji a zaměřené na analýzy velkého množství dat.

250. transplantace ledviny u dítěte: nejnovější trendy v unikátním dětském transplantačním programu

27. 3. 2014

Tisková zpráva (Praha, 27. 3. 2014) Ve dnech 26.–29. března probíhá v Praze mezinárodní konference o dětské nefrologii (oboru zabývajícím se diagnostikou a léčbou nemocí ledvin). Poprvé v téměř čtyřicetileté historii české dětské neurologie tuto konferenci pořádá společně Pracovní skupina dětské nefrologie České pediatrické společnosti a německá Společnost dětské nefrologie. Konference se účastní více než dvě stě lékařů z více než deseti zemí Evropy. Jedním z hlavních témat je i program transplantací ledvin u dětí.