Podmínky pro studium

Studentské koleje jsou umístěny v různých lokalitách Prahy, které jsou dostupné městskou hromadnou dopravou. Většina studentů vyšších ročníků je ubytována v jednolůžkových nebo dvoulůžkových pokojích.

Výplata stipendií studentům 2. LF se řídí podmínkami Stipendijního řádu UK v Praze.

Studentům jsou k dispozici učebny s výpočetní technikou, knihovna se zahraniční literaturou a studentský klub. V průběhu studia se posluchači mohou účastnit zimních i letních sportovních kurzů.

Studium na fakultě je bezplatné, pokud netrvá déle, než je standardní doba studia rozšířená o jeden rok, a student dosud nestudoval na jiné vysoké škole. Uchazeči o studium uhradí pouze poplatky za přijímací řízení. Zahraniční studenti v paralelním studijním programu s anglickou výukou si studium platí.

Poslední aktualizace: 10. 11. 2017 / Odpovědná osoba: Administrátor