Zkouška z angličtiny

Zkouška z anglického jazyka (D0400003) je povinná pro všechny studenty DSP na 2. LF UK. Pokud student zkoušku již absolvoval a má certifikát, musí požádat o jeho uznání. V takovém případě nebude muset ústní zkoušku na Ústavu jazyků 2. LF UK konat. Podmínky pro složení zkoušky z anglického jazyka, uznání certifikátu o vykonání jazykové zkoušky, nabídku jazykových kurzů a další informace naleznete na webu Ústavu jazyků. Po vykonání či uznání jazykové zkoušky bude studentovi na Ústavu jazyků zkouška zapsána do indexu. S indexem se student dostaví na Oddělení Ph.D. studia 2. LF UK a referentka mu zkoušku zapíše do SIS.

Vydáno: 19. 5. 2021 / Upraveno: 20. 5. 2021 / Responsible person: ThDr. Jitka Sýkorová, Ph.D.