Zkouška z angličtiny

Zkouška z anglického jazyka (D0400003) je povinná pro všechny studenty DSP na 2. LF UK (dle požadavků konkrétní OR). V případě, že není ve schválených požadavcích DSP zkouška z anglického jazyka uvedena, není po studenty tohoto DSP povinná. Pokud student zkoušku již absolvoval a má certifikát, musí požádat o jeho uznání. Nebude tedy muset ústní zkoušku na Ústavu jazyků 2. LF UK konat. Podmínky pro složení zkoušky z anglického jazyka, uznání certifikátu o vykonání jazykové zkoušky, nabídku jazykových kurzů a další informace naleznete na webu Ústavu jazyků. Na zkoušku se není možné přihlásit přes SIS. Po vykonání či uznání jazykové zkoušky bude studentovi na Ústavu jazyků zkouška zapsána do indexu. S indexem se student dostaví na Oddělení Ph.D. studia 2. LF UK a referentka mu zkoušku zapíše do SIS.

Poslední aktualizace: 11. 4. 2022 / ThDr. Jitka Sýkorová, Ph.D.