Administrativní postup pro získání příspěvku z Institucionálního plánu 2. LF

Informace pro studenty, kteří si žádají o finanční příspěvek z Institucionálního plánu (IP) 2. LF

Krok 1 – Vyplnění a odevzdání formuláře Žádosti o finanční příspěvek z IP 2. LF a Prohlášení

Krok 2 – Vyplnění a odevzdání formuláře Závěrečná zpráva a Potvrzení o vykonání stáže

Krok 1 – Vyplnění a odevzdání formuláře Žádost o finanční příspěvek z IP 2. LF a Prohlášení

Žádost o finanční příspěvek z IP 2. LF si může podat každý student 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy studující v prezenční formě studia na realizaci zahraničního studijního pobytu, mezinárodní vědecké, výzkumné nebo další činnosti v rámci schválených projektů a programů 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy nebo Univerzity Karlovy.

Konkrétní termín pro podání žádosti spolu s akceptačním dopisem a Prohlášením je uveden vždy při vypsání konkurzu na našich webových stránkách v sekci Aktuality.

Nejpozději do jednoho měsíce od konečného termínu podání žádostí budou všichni žadatelé e-mailem informováni, zda jim byl finanční příspěvek z IP 2. LF přiznán či nikoliv. Součástí této zprávy bude také výše přiděleného finančního příspěvku.
O přidělení finančního příspěvku a jeho výši rozhoduje komise hlavního řešitele, která posuzuje všechny kompletní a včas podané žádosti.

Krok 2 – Vyplnění a odevzdání formuláře Závěrečná zpráva a Potvrzení o vykonání stáže

Po návratu ze zahraničí musí student nejpozději do jednoho měsíce vyplnit a na Studijním oddělení odevzdat formulář Závěrečná zpráva spolu s originálem dokumentu potvrzujícím úspěšné absolvování zahraničního studijního pobytu.

Vydáno: 13. 5. 2014 / Poslední aktualizace: 17. 9. 2019 / Odpovědná osoba: Stanislava Palowska